Wybierz język witryny

wohnen - mieszkać

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Einwohner - mieszkaniec

die Wohnung - mieszkanie

das Wohnzimmer - pokój mieszkalny

wohnhaft - zamieszkały

bewonhbar - możliwy/ nadający się do zasiedlenia

wohnlich - przyjemnie urządzone

Er wohnt schon drei Jahre hier - On mieszka tu już od trzech lat

Wir hatten nur ein Jahr dort gewohnt - Mieszkaliśmy tam tylko rok

Wir wohnten früher auf dem Lande - Mieszkaliśmy dawniej na wsi

Wo wohnen Sie ? Gdzie pan mieszka ?

Er hätte lieber zu Hause gewohnt - Wolałby mieszkać we własnym domu

Als er bei uns wohnte, war er Student - Gdy u nas mieszkał, był studentem.

In diesem Hotel wohnt man gut - W tym hotelu przyjemnie się mieszka

Haben Sie jemals zu Miete gewohnt ? Czy mieszkał pan kiedykolwiek w wynajętym mieszkaniu ?

Ich würde lieber in der Stadt wohnen - Wolałbym mieszkać w mieście