Wybierz język witryny

wollen - chcieć

Opublikowano w Funkcje czasownika

Macht, was ihr wollt ! Róbcie co chcecie !

Er will nicht essen  - On nie chce jeść

Das will mir nicht in den Kopf - Nie mieści mi się w głowie

Wann würden Sie kommen wollen ? Kiedy zechciałby pan przyjść ?

Er wollte hoch hinaus - Miał duże ambicje

Das war nicht gewollt - To stało się niechcący

Verzeihen Sie bitte, das habe ich nicht gewollt ! Przepraszam pana, to nie było umyślne!

Ohne es zu wollen, erfuhr ich davon - Dowiedziałem się o tym niechcący

Ich hatte so etwas nie tun wollen - Nigdy nie chciałem czegoś takiego uczynić

Das will nicht viel sagen - To jeszcze niewiele znaczy

Sie wollen nichts gesagt haben - Twierdzą, że niczego nie powiedzieli