Wybierz język witryny

wünschen - życzyć

Opublikowano w Funkcje czasownika

das Wunschbild - idealne wyobrażenie

der Wunsch - życzenie

Herzliche Glückwünsche ! Serdeczne życzenia !

wünschenswert - pożądany

das Wunschbild - idealne wyobrażenie

wunschlos - skromny, niewymagający

Diese Arbeit lässt zu wünschen übrig - Ta praca pozostawia wiele do życzenia

Er wünschte uns eine schöne Reise - Życzył nam miłej podróży

Was wünschen Sie ? Czym mogę panu służyć ?

Er wünschte uns zum Teufel - Posłał nas do diabła

Ich hätte ihnen besseres Wetter gewünscht - Życzyłbym im lepszej pogody

Das wurde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen - Tego nie życzyłbym swojemu największemu wrogowi

Ich wünschte, es wäre schon Sommer - Chciałbym, żeby już było lato