Wybierz język witryny

ziehen - ciągnąć

Opublikowano w Funkcje czasownika

Wir haben eine Lehre daraus gezogen - Wyciągnęliśmy z tego nauczkę

Er hat mich an den Haaren gezogen - Ciągnął mnie za włosy

Heute wurde mein Zahn gezogen - Dzisiaj wyrwano mi ząb

Er wird zur Verantwortung gezogen werden - Zostanie pociągnięty do odpowiedzialności

Er zog mich ins Vertrauen - Wtajemniczył mnie

Sie zogen den Leuten das Geld aus der Tasche - Wyłudzali od ludzi pieniądze / Wyciągali ludziom pieniądze z kieszeni

Die Pferde ziehen den Wagen - Konie ciągną wóz

Er hat das große Los gezogen - Wygrał los na loterii

Wie würde er sich aus dieser Affäre ziehen ? Jak on wyplącze się z tej kłopotliwej sytuacji ?

Blitzschnell zog er das Messer - Błyskawicznie wyciągnął nóż

Zieh nicht so ein Gesicht ! Nie rób takiej niezadowolonej miny !

Vor ihm ziehe ich den Hut - Budzi mój podziw / Czapki z głów !