Modaladverbien

włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

Modaladverbien są tworzone często od przymiotników i mogą być wówczas stopniowane (stopniowanie przysłówków zostało omówione razem ze stopniowaniem przymiotnika (por Das Adjektiv - Komparation). Do tej grupy zaliczamy ponadto wiele przysłówków nie pochodzących od przymiotników. Mogą one określać: sposób, w jaki zachodzi dana czynność

 

PYTANIA: Wie? Auf welche Art und Weise?

 

absichtlich - na umyślnie

 

anders - inaczej

 

auswendig - na pamięć

 

geradeso - właśnie tak, nie inaczej, tak samo

 

gern - chętnie

 

glücklicherweise - szczęśliwie

 

möglicherweise - możliwie

 

natürlich - oczywiście

 

teilweise - częściowo

 

umsonst - za darmo

 

vergebens - na próżno stopień, w jakim zaszła bądź zajdzie jakaś czynność

 

PYTANIA: Wie? In welchem Grade?

 

außerordentlich - wyjątkowo

 

allzu, zu - zbyt

 

beinahe - prawie, bez mała, omal nie

 

etwas - trochę

 

fast - prawie

 

ganz - zupełnie

 

gänzlich - całkowicie

 

mehr ... als - bardziej... niż

 

nur - tylko

 

sehr - bardzo

 

so...wie - tak.... jak

 

ungewöhnlich - niezwykle

 

viel - dużo

 

wenig - mało

 

ziemlich - dosyć

 

pozytywny stosunek mówiącego do treści wypowiedzi

 

allerdings - jednak

 

auf jeden Fall - w każdym wypadku

 

bestimmt - na pewno

 

freilich - naturalnie, oczywiście, ma się rozumieć, wprawdzie, co prawda, prawdę mówiąc

 

gewiß - zapewne, na pewno, pewnie ja - tak; przecież; tylko; ba, co więcej, nawet

 

natürlich - oczywiście

 

sicher - na pewno, zapewne, pewnie, niezawodnie

 

tatsächlich - rzeczywiście

 

unbedingt - koniecznie

 

wirklich - naprawdę

 

zweifellos, zweifelsohne - bez wątpienia, niewątpliwie, bezsprzecznie negatywny stosunek mówiącego do treści wypowiedzi

 

durchaus nicht - na pewno nie

 

gar nicht - wcale

 

im Gegenteil - przeciwnie

 

keineswegs, keinsesfalls, auf keinen Fall - w żadnym wypadku

 

nein - nie nie,

 

niemals - nigdy

 

wirklich nicht - naprawdę nie wątlipowość

 

allenfalls - w najgorszym, w ostatecznym razie, od biedy, co najwyżej, ewentualnie, może

 

etwa - około

 

höchstens - najwyżej

 

kaum - prawie, prawie nie

 

mindestens - przynajmniej, co najmniej, lekko licząc

 

möglicherweise - być może

 

ungefähr - około

 

vermutlich - przypuszczalnie

 

vielleicht - może

 

wahrscheinlich - prawdopodobnie

 

wenigstens - przynajmniej, co najmniej, choć, chociaż

 

wohl - tu: chyba, bodaj, pewnie, może, widocznie; wprawdzie