Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Tekst dla średniozaawansowanych - das Loch - Dziura

Opublikowano w Teksty

 

Tekst dla średniozaawansowanych - das Loch - Dziura

Tekst dla średniozaawansowanych - das Loch - Dziura

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer den deutschen Philosophien Immanuel Kant einmal treffen wollte, hatte es sehr leicht, denn der war immer pünktlich. Jeden Tag ging er genau um 12 Uhr über den Marktplatz nach Hause zum Mittagessen.

Einmal ging hinter ihm ein Mann, der in der ganzen Standt bekannt war, weil er gern über andere Menschen schlecht redete. Dieser Mann sah, dass am Anzug Kants eine Naht aufgerissen war. Man konnte die Unterwäsche ein wenig sehen. Das machte ihn schadenfroh. Er deutete auf das Loch in Kants Anzug und sagte : "Herr Professor, dort schaut die Klugheit heraus!" Kant drehte sich um, sah sich ruhig den Spötter an und antwortete : "Ja, und die Dummheit schaut hinein."

Ktokolwiek chciał spotkać niemieckiego filozofa Immanuela Kanta, mógł to zrobić z łatwością, ten bowiem był zawsze punktualny. Codziennie dokładnie o godzinie 12 szedł przez rynek do domu na obiad.

Pewnego razu szedł za nim mężczyzna, który znany był w całym mieście z tego, że lubił mówić źle o innych ludziach. Człowiek ten zauważył, że w ubraniu Kanta rozpruł się szew. Można zobaczyć trochę bielizny. Sprawiło mu to złośliwą radość. Wskazał on na dziurę w ubraniu Kanta i powiedział: "Panie profesorze, tamtędy wygląda mądrość!" Kant obrócił się spokojnie popatrzył na szydercę i odpowiedział : "Tak, a głupota zagląda".

 

Objaśnienia

das Loch - dziura, l.mn.¨er
der Philosoph - filozof, l.mn. -en
die Naht - szew, l.mn. ¨e
aufreißen, riß auf, aufgerissen - pękać
die Unterwäsche - bielizna osobista
schadenfroch - złośliwy
deuten - wskazywać
herausschauen - wyglądać
der Spötter - szyderca, kpiarz, cynik
hineinschauen - zaglądać