Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Niemieckie kolokwialne zwroty i słowa

Opublikowano w Teksty

72 los sein – dziać się

Następny bardzo popularny i praktyczny zwrot znaczący tyle co „dziać się”. Przykłady:

Was ist mit dir los? Du bist heute ganz anders. – Co się z tobą dzieje? Jesteś dziś całkowicie inny.

In der Arbeit war heute wieder nichts los, also bin ich nach Hause gegangen. – W pracy dziś się znowu nic nie działo, więc poszedłem do domu.

71- nicht mal – nawet nie

Kiedy chcemy wyrazić po niemiecku „nawet nie” to używamy „nicht mal”. Pisane oddzielnie (nie jak błędnie w memie). Przykłady:

Es hat mich nicht mal angesehen. – Nawet na mnie nie spojrzał.

Er weiß nicht mal, wo Roztocze liegt. – On nawet nie wie, gdzie leży Roztocze.

70 – es ist (an der) Zeit – nadszedł czas, pora by ……

Praktyczny zwrot by wyrazić, że już przyszła pora na coś. Możemy dodawać „an der” ale nie musimy. Jeżeli kontynuujemy zdanie po „es ist Zeit” to musimy dodać „zu” przed czasownikiem. Przykłady:

Es ist Zeit, etwas zu essen. – Pora by coś zjeść.

Ich denke, es ist an der Zeit ihm die Meinung zu sagen. – Myślę, że nadszedł czas by powiedzieć mu swoje zdanie.

69 „nicht mehr” – już nie

Dość częstym błędem jest tłumaczenie „już nie“ na niemiecki jako „schon nicht“ co nie jest poprawne. Poprawnie powinno być: „nicht mehr“. Przykłady:

Ich will nicht mehr essen. – Już nie chcę jeść.

Ich habe sie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. – Od dwóch lat już jej nie widziałem.

 

68 „vorbeigehen” – przechodzić, mijać

Czasownik ten ma przede wszystkim dwa znaczenia (jak w polskim): przechodzić obok czegoś/kogoś i mijać w znaczeniu, że coś mija, przemija. Przykłady:

Der Schmerz wird schnell vorbeigehen. – Ból szybko minie.

Du musst an der Bank vorbeigehen. – Musisz przejść obok banku.

 

 1. über etwas nachdenken – zastanawiać się nad czymś.

Zastanawiać się nad czymś to „über etwas nachdenken“ a nie „über etwas denken“. Przykłady:

Ich muss noch darüber nachdenken. – Muszę się jeszcze nad tym zastanowić.

Denk bitte darüber nach, wie wir das finanzieren sollen. – Proszę zastanów się, jak mamy to sfinansować.

 1. faulen to gnić, pleśnieć, próchnieć

A podobnie pisane „foulen” to „faulować”. Oba czasowniki wymawia się w ten sam sposób dlatego możliwa jest ta gra słów z poniższego memu. Przykłady:

Willst du hier ewig faulen? – Wiecznie chcesz tu gnić?

Die Äpfel faulen unter dem Baum. – Jabłka gniją pod drzewem.

65 – gucken – patrzeć, oglądać gapić się

Bardzo popularny, trochę potoczny czasownik. Nie oznacza on „widzieć”, lecz „patrzeć”. Przykłądy:

Guck, was die Katze macht! – Spójrz co kot robi!

Ich will heute kein Fernsehen gucken. – Nie chcę dziś oglądać telewizji.

64 – bereit sein – być gotowy

Słowniki niestety tłumaczą „bereit” tak samo jak „fertig” czyli jako „gotowy”, ale nie dodają, że jest różnica między tymi przymiotnikami. „fertig” znaczy gotowy, kiedy coś skończyliśmy. Das Mittagessen ist fertig. – Obiad jest gotowy. Natomiast „bereit” używamy kiedy ktoś/coś jest gotowy/gotowe (przygotowane) na coś. Przykłady:

Ich bin bereit dir zu helfen. – Jestem gotów tobie pomóc.

Bist du wirklich bereit so jung zu heiraten? – Naprawdę jesteś gotów tak wcześnie wziąć ślub?

63 ekelhaft – odrażające, wstrętne, obrzydliwy

Poza ekelhaft podobne słowo w języku niemieckim to „eklig” o takim samym znaczeniu. Przykłady:

Hör auf! Das ist ekelhaft. – Przestań! To jest obrzydliwe!

Ich finde dieses Gericht ekelhaft. – Uważam, że ta potrawa jest obrzydliwa.

 

62 der Allerdümmste – najgłupszy

Głupi to dumm, a głupek to „der Dumme”, ale kiedy chcemy to wyrazić jeszcze mocniej, czyli „najgłupszy” to używamy „der Allerdümmeste”. Również jako przymiotnik. Przedrostek „aller-” umożliwia tworzenie takich wyrazów jak najładniejszy, najszybszy, największy itd. (Allerschönste, Allerschnellste, Allergrösste). Przykłady:

Das ist das Allerdümmste, was ich je gehört habe. – To jest najgłupsze co kiedykolwiek słyszałem.

Warum hast du den Allerdümmsten geheiratet? – Dlaczego poślubiłaś najgłupszego?

 

61 „absichtlich” – umyślnie, celowo

„Die Absicht” to zamiar, a „absichtlich” to z zamiarem, czyli umyślnie. Przykłady:

Hast du das absichtlich gemacht? – Zrobiłeś to umyślnie?

Ich habe absichtlich gegen meinen Sohn verloren. – Umyślnie przegrałem z synem.

Przetłumacz zdania:

 1. Nie masz poczucia humoru?
 2. Już podczas myślenia o sporcie się pocę.
 3. Jeszcze nie śpisz?
 4. Ty to stworzyłeś?
 5. Morderca jechał autostopem.
 6. Zróbmy coś przeciwko nudzie?
 7. Naprawdę każdy artysta dostanie pomoc?
 8. Zakład, że wygram?
 9. Co dostałeś na urodziny?
 10. Gra polskiej drużyny to koszmar.
 11. Dobrze, co przeskrobałeś?
 12. Kiedyś więcej się uczyłem.
 13. früher – kiedyś, dawniej

„früher” znaczy „wcześniej”: Kannst du heute bitte früher kommen? – Możesz dziś proszę wcześniej przyjść? Ale może być również użyte jako „kiedyś w przeszłości” „dawniej”. Przykłady:

Früher hatten wir wenig zu essen. – Kiedyś mieliśmy mało jedzenia.

Was hat er früher beruflich gemacht? – Co on robił kiedyś zawodowo?

 

59 – etwas anstellen – broić, coś przeskrobać, napsocić

Sam czasownik „anstellen” ma wiele znaczeń. Najważniejsze to „zatrudniać” i „nastawiać”, ale w połączeniu z „etwas”, czyli „coś” mamy znaczenie „coś przeskrobać”. Przykłady:

Warum bist du so nett? Hast du wieder etwas angestellt? – Dlaczego jesteś taki miły? Znowu coś nabroiłeś?

Weil er wieder etwas angestellt hat, darf er nicht fernsehen. – Ponieważ znowu coś przeskrobał, nie wolno mu oglądać telewizji.

58 der Alptraum – koszmar

Słowo to ma w języku niemieckim dwie poprawne pisownie: z p albo z b: Alptraum/Albtraum. Alptraum też często jest używane tak jak „koszmar” w języku polskim kiedy mamy na myśli coś okropnego. Przykłady:

Die Reise war ein Alptraum. – Podróż była koszmarem.

Hast du manchmal Alpträume? – Masz czasami koszmary?

 

57 bekommen – dostawać, otrzymywać

To dość podstawowe słowo, jednak bardzo często błędnie używane. Powodem jest angielskie „become” które oznacza „zostać, stać się”. „Stać się” to po niemiecku „werden” a nie „bekommen”. Przykłady:

Hast du wieder eine Sechs bekommen? – Znowu dostałeś szóstkę?

Ich habe deine Antwort nicht bekommen. – Nie otrzymałem twojej odpowiedzi.

A mem z okazji Dnia Matki:

56 wetten, dass…. – zakład że ……/ założymy się, że …..

„wetten” to „zakładać się”, „die Wette” to „zakład” a kiedy chcemy powiedzieć „a założymy się , że ….” to mówimy „wetten, dass ….”. Przykłady:

Wetten, dass ich schneller bin? – Założymy się, że jestem szybszy?

Ich wette 10 Euro, dass es heute nicht regnet. – Założę się o 10 euro, że dziś nie będzie padać.

 

55 der Künstler – artysta

Tak, w języku niemieckim istnieje też rzeczownik „der Artist” ale jest to „akrobata cyrkowy”. A artysta to „der Künstler”, artystka to „die Künstlerin”, dzieło sztuki to „das Kunstwerk” a sztuka to „die Kunst”. Przykłady:

Sie ist eine sehr originelle Künstlerin. – Ona jest bardzo oryginalną artystką.

Als Künstler musst du deine Kunst gut verkaufen. – Jako artysta musisz swoją sztukę dobrze sprzedawać.

54 die Langeweile – nuda

Tym razem trochę prostsze słowo. Ale często błędnie używane bez „e” ponieważ „sich langweilen”, czyli „nudzić się” pisane jest bez „e”. Jednak „nuda”, czyli „die Langeweile” już „e” posiada. Przykłady:

Aus Langeweile habe ich die Wohnung aufgeräumt. – Z nudów posprzątałem mieszkanie.

Die Langeweile hilft Kindern krativ zu sein. – Nuda pomaga dzieciom być kreatywnym.

53 per Anhalter fahren – jechać autostopem

„der Anhalter” to „aotostopowicz”. „Per Anhalter fahren” – jechać autostopem.

Przykłady:

Er fährt per Anhalter um die ganze Welt. – Autostopem objeżdża cały świat.

Ich habe Angst einen Anhalter mitzunehmen. – Boję się brać autostopowicza.

Drobna uwaga: w memie jest błąd, powinno być „einen Anhalter”

 

52 schaffen – tworzyć

„schaffen” ma dwa znaczenia: „tworzyć”, ale też „dać radę”. W pierwszym znaczeniu jest nieregularne: schaffen, schuf, geschaffen. W drugim regularne: schaffen, schaffte, geschafft. Dziś zajmiemy się pierwszym znaczeniem, czyli tworzyć. Przykłady:

Unsere Firma wird neue Stellen schaffen. – Nasza firma stworzy nowe miejsca pracy.

Gott hat die Welt geschaffen. – Bóg stworzył Ziemię.

51 wach sein – nie spać, być rozbudzonym

„wach” to bardzo popularny przymiotnik niemający odpowiednika przymiotnikowego po polsku. W języku polskim „wach” wyrażane jest czasownikowo: nie spać.  Przykłady:

Ich bin nachts oft wach und denke über die Arbeit nach. – Nocą często nie śpię i myślę o pracy. 

Ich war schon wach, als der Wecker klingelte. – Już nie spałem kiedy budzik zadzonił. 

50 – beim – podczas, w trakcie

„bei” jest używane przede wszystkim do określenia, że u kogoś coś/ktoś jest: „Er wohnt bei seiner Mutter.” – On mieszka u swojej matki. Ale możemy „bei” również używać jako „podczas”, „w trakcie”. Ale po „bei” powinien być rzeczownik utworzony z czasownika, czyli np: Essen, Laufen, Sprechen, Telefonieren itd. Nie można łączyć tego więc np. z Sommerferien, Wochenende, Pause itd.  Przykłady:

Man soll beim Essen nicht sprechen. – Nie powinno się podczas jedzenia rozmawiać.

Musik höre ich nur beim Laufen.  – Słucham muzyki jedynie podczas biegania. 

49 – Sinn für Humor – poczucie humoru

Sinn für Humor – czyli poczucie humoru. „der Sinn” to „zmysł” „sens” . Pożyteczny zwrot. A oto przykłady jak go można używać:

Unser Chef hat keinen Sinn für Humor. – Nasz szef nie ma poczucia humoru. 

Sie hat einen seltsamen Sinn für Humor. – Ona ma dziwne poczucie humoru. 

Test numer 4 – słówka z memów od 37 do 48. Przetłumacz zdania:

 1. Zrobiło się zimno.
 2. Rozmawiałem ostatnio z twoim nauczycielem.
 3. Sytuacja jest naprawdę kiepska.
 4. W drodze do pracy zasnąłem.
 5. Czuję się lepiej na świeżym powietrzu.
 6. To potrwa chwilkę.
 7. Będę zawsze przy tobie.
 8. W tym muzeum straszy.
 9. Dlaczego jesteś wściekły?
 10. Pewnie znowu siedzi w knajpie.
 11. Nie mogę sobie wyobrazić, że go lubisz.
 12. Nie bój się, mam wszystko pod kontrolą!

48 alles im Griff haben – panować nad wszystkim, mieć kontrolę nad wszystkim

„Der Griff” to „uchwyt, rączka, chwyt”, ale zwrot „etwas/alles im Griff haben” to „panować nad czymś/wszystkim”. Przykłady:

Die Polnische Mannschaft hat den Gegner gut im Griff. – Polska drużyna dobrze panuje nad przeciwnikiem.

Der Lehrer hat alles im Griff. – Nauczyciel panuje nad wszystkim. 

alles im Griff haben

47 sich etwas vorstellen – wyobrażać sobie coś

„sich vorstellen” to przedstawiać się, ale „sich etwas vorstellen” to wyobrażać sobie coś. I łączy się to z celownikiem (Dativ), czyli inaczej niż „sich vorstellen” które jest z biernikiem (Akkusativ). Stell dir vor, du bist Millionär. (czyli „dir” a nie „dich”). Przykłady:

Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dort zu arbeiten. – Nie mogę sobie na prawdę wyobrazić, żebym tam pracował.

Ich habe mir das Wochenende etwas anders vorgestellt. – Troszkę inaczej sobie wyobrażałem weekend.

sich etwas vorstellen – wyobrażać sobie coś

46 wohl – pewnie, zapewne, chyba

Bardzo popularne słowo „wohl” znaczy między innymi ” chyba, pewnie”. Przykłady:

Du bist wohl verrückt? – Chyba oszalałeś?

Heute wird es wohl regnen. – Dziś pewnie będzie padać. 

wohl – chyba, pewnie

45 sauer – wściekły, wkurzony

Tym razem coś prostszego. „Sauer” to „kwaśny”: ein saurer Apfel. Ale „sauer” to również „wkurzony, wściekły”. Przykłady:

Ist deine Frau noch immer sauer auf dich? – Czy twoja żona nadal jest wkurzona na ciebie?

Er ist sauer, wiel er beim Mitagessen nicht auf dem Computer spielen darf. – Jest wkurzony, bo nie wolno mu grać na komputerze podczas obiadu. 

sauer sein – być wkurzonym , wściekłym

44 spuken – straszyć

Nie chodzi jednak o przestraszyć kogoś albo się , czyli „erschrecken”, lecz o sytuację kiedy w jakimś miejscu straszy: w tym miejscu, budynku straszy. Nie mylić z „spucken”, czyli „pluć”. „Spuken” w przeciwieństwie do „spucken” wymawiane jest z długim „u”. Przykłady:

In diesem Hotel spukt es. – W tym hotelu straszy.

Der Geist der Ermordeten spukt im Schloss. – Duch zamordowanej straszy w zamku. 

spuken czyli straszyć

43 zu jemandem halten – być przy kimś, wspierać kogoś

„zu jemandem halten” czyli wspierać kogoś, zwłaszcza w potrzebie, albo kiedy inni odwrócili się od kogoś, nie są lojalni. Pamiętajmy, że „halten” nie jest regularne i w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej ma przegłos: „ä”. Przykłady:

Nicht einmal seine Mutter hält zu ihm. – Nawet jego matka nie wspiera go.

Ich werde immer zu dir halten! – Zawsze będę cię wspierał! 

zu jemandem halten – być przy kimś, wspierać

42 eine Weile – chwila

Można oczywiście „ein Moment”, ale równie dobrze „eine Weile”, czyli krótki, nieokreślony okres.

Du musst noch eine Weile warten, bevor der Kellner kommt. – Musisz jeszcze chwilę poczekać, zanim przyjdzie kelner.

Ich muss eine Weile nachdenken, bevor ich das Auto kaufe. – Muszę się jeszcze troszkę zastanowić, zanim kupię ten samochód.

41 an der frischen Luft – na świeżym powietrzu

Często popełnianym błędem jest używanie „in” albo „auf” zamiast poprawnego „an” w połączeniu z „świeżym powietrzem”. Po polsku jest „na” a po niemiecku „przy”, czyli „an”: an der frischen Luft. Przykłady:

Meine Kinder sind sehr selten an der frischen Luft. – Moje dzieci są bardzo rzadko na świeżym powietrzu.

Geh an die frische Luft und mach eine Pause! – Wyjdź na świeże powietrze i zrób przerwę!

40 auf dem Weg sein – być w drodze

Żeby nie mylić z „im weg sein”, co by było dosłownym tłumaczeniem polskiego „być w drodze”. „Im weg sein” znaczy, że coś wadzi, przeszkadza, jest na drodze i utrudnia przejazd/przejście. A „auf dem Weg” to „w drodze”. Przykłady”

Auf dem Weg zur Arbeit hatte ich einen Unfall. – W drodze do pracy miałem wypadek.

Mit wem hast du gestern auf dem Weg nach Hause gesprochen? – Z kim rozmawiałeś wczoraj podczas drogi do domu?

39 schlimm – kiepski, fatalny

Też często pomijane słowo przez polskojęzycznych kursantów. Być może dlatego, że kojarzy się z angielskim „slim”, czyli szczupły. „schlimm” to popularny przymiotnik oznaczający: „zły, kiepski, fatalny, niedobry, groźny”. Przykłady:

Das ist ja wirklich schlimm. – To jest naprawdę straszne.

Zum Glück ist deine Infektion nicht so schlimm. – Na szczęście twoja infekcja nie jest taka groźna.

Das war eine schlimme Zeit. – To był zły/straszny czas.

38 neulich – ostatnio

„neulich” – ostatnio, krótki czas temu. To synonim „letztens, vor Kurzem, vor nicht langer Zeit”. To oczywiście kwestia względna co to znaczy „ostatnio”, ale raczej odnosimy to do ostatnich dni, czegoś niezbyt odległego, a nie lat. Przykłady:

Ich habe Marta neulich im Schwimmbad getroffen. – Spotkałem ostatnio Martę na basenie.

Dein Kommentar von neulich war nicht ok. – Twój ostatni komentarz nie był w porządku.

neulich po polsku

37 – werden – stawać się

To dość podstawowe słowo, ale ponieważ na poziomie początkującym a nierzadko i średniozaawansowanym jest mylone z „bekommen” (przez język angielski) to tutaj się znalazło. Bekommen to „otrzymywać, dostawać” ( a nie jak w angielskim to become – stawać się, zostać). A werden znaczy właśnie „stać się, zostać, czymś/kimś”. Przykłady na „werden”:

Es wird spät. Ich muss nach Hause. – Robi się późno. Muszę do domu.

Elon Musk wird reicher und reicher. – Elon Musk staje się bogatszy i bogatszy. 

werden – stawać się

Test numer 3

Słowa i zwroty od 25 do 36

 1. Co za przypadek. Mamy tę samą kurtkę.
 2. Ta choroba jest dziwna.
 3. Nie martw się, ona wróci.
 4. Prima aprilis, nie jestem w ciąży!
 5. Cholera, znowu przegraliśmy.
 6. Mam motylki w brzuchu kiedy o nim myślę.
 7. Nie ma nic lepszego niż spacer we dwoje.
 8. To najsmutniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.
 9. Przepraszam, mogę przejść?
 10. On leci na szybkie samochody.
 11. Jak zawsze świetnie odpicowana.
 12. Smacznego!

Odpowiedzi (przetłumaczone zdania) i możliwość poćwiczenia słownictwa znajdziesz tu.

36 – Mahlzeit! – Smacznego!

Mahlzeit to dość dziwne słowo, ponieważ oznacza nie tylko posiłek, ale również w miejscu pracy w porze obiadowej oznacza po prostu „dzień dobry” a trzecie znaczenie to po prostu „smacznego!”. Można tez oczywiście „Guten Appetit!”. Przykłady:

Eine warme Mahlzeit pro Tag sollte sein! – Jeden ciepły posiłek dziennie powinien być!

Mahlzeit! – Smacznego!

Mahlzeit! – Smacznego!

35 – sich stylen – stroić się, malować się, odpicować się

To dość popularny anglicyzm w języku niemieckim oznaczający że przygotowujemy swój wygląd, włosy, strój, make-up itd. Nie znajduję polskiego odpowiednika który by mi w 100% pasował do niemieckiego, ale mam nadzieję, że z opisu wiadomo o co chodzi. „Odpicowany” może brzmieć zbyt pejoratywnie a umalowana to za mało, ponieważ w „stylen” mogą się zawierać również garderoba i włosy. Przykłady:

Die Schauspielerin ist wie immer perfekt gestylt. – Aktorka jest jak zawsze świetnie odpicowana.

Hast du dir die Haare neu gestylt? – Ułożyłeś sobie włosy w nowym stylu?

sich stylen

34 – „auf etwas stehen” – lecieć na coś/kogoś

Auf etwas stehen – czyli szaleć na czyimś/jakimś punkcie. Dość popularny zwrot i chyba dość pożyteczny, by wyrażać w sposób kolokwialny upodobanie czegoś/kogoś. Przykłady:

Sie steht auf blauäugige Blonde. – Ona leci na niebieskookich blondynów.

Ich glaube er steht auf dich. – Wydaje mi się, że on leci na ciebie. 

auf etwas stehen – lecieć na coś

33 „Darf ich durch?” – „mogę przejść?”

Praktyczny zwrot, kiedy chcemy poprosić kogoś by nam pozwolił przejść, by nas przepuścił.

Lass mich bitte durch! – Proszę, przepuść mnie!

Du stehst im Weg. Ich will durch. – Stoisz w drodze. Chcę przejść.

 

32 – „je” – „kiedykolwiek”

Można też użyć „jemals” zamiast „je”. „Je” jest dość istotnym słowem, ponieważ ma kilka znaczeń i jest powszechnie używane. Tutaj przedstawiam znaczenie „kiedykolwiek”. Przykłady:

Das ist das schönste Handtuch, das ich bekommen habe. Danke! – To najładniejszy ręcznik, który kiedykolwiek dostałem, Dziękuję!

Warst du je so glücklich, wie mit mir? – Czy byłeś kiedykolwiek tak szczęśliwy jak ze mną?

 

31 – es geht doch nichts über ….. – nie ma nic lepszego od …….

„es geht doch nichts über….” znaczy tyle co „nie ma nic lepszego niż ….” Przykłady:

Ach, es geht doch nichts über ein kaltes Bier bei dieser Hitze. – Ach, nie ma nic lepszego niż zimne piwo przy takim upale.

Es geht doch nichts über ein Treffen mit dir. – Nie ma nic lepszego niż spotkanie z tobą. 

es geht doch nichts ueber ……

30 – „Schmetterlinge im Bauch haben” – mieć motyle w brzuchu.

W języku polskim i angielskim mamy ten zwrot i nie inaczej jest z niemieckim. A że robi się wiosennie to przedstawiam ten zwrot. Przykłady:

Das kann man sehen – du hast Schmetterlinge im Bauch. – To widać, masz motylki w brzuchu.

Es ist sehr angenehm Schmetterlinge im Bauch zu haben. – To bardzo przyjemne mieć motyle w brzuchu. 

Schmetterlinge im Bauch.

29 – Mist! – Czyli „cholera!”

W języku niemieckim obok „Scheiße” dość popularne jest „Mist” na wyrażenie niezadowolenia. „Mist” to „gnój, obornik”, ale najczęściej w codziennym użyciu znaczy tyle co „cholera”. Przykłady:

Mist, wir haben den Bus verpasst! – Cholera, przegapiliśmy autobus!

Mist, meine Eltern stehen vor der Tür. – Cholera, moi rodzice stoją przed drzwiami. 

Mist! – Cholera!

28 – April, April – prima aprilis.

Kiedy w Niemczech ktoś jest nabierany pierwszego kwietnia to używa się zwrotu „April, April”. A że za kilka dni mamy już pierwszego kwietnia to pozwoliłem sobie podać ten zwrot. Przykłady:

Eine Spinne sitzt auf deinem Kopf. April, April! – Pająk siedzi na twojej głowie. Prima aprilis.

Deine Hose ist offen. April, April! – Masz rozpięte spodnie. Prima aprilis.

Uwaga do memu: „fremdgehen” to zdradzać w związku.

April, April – prima aprilis

27 – „keine Sorge” – nie martw się!

„Mach dir keine Sorgen” – czyli „nie martw się” możemy też krócej wyrazić: „keine Sorge”.

Przykłady:

Keine Sorge, alles wird gut! – Nie martw się, wszystko będzie dobrze!

Keine Sorge, wir finden sogar für dich eine Arbeit. – Nie martw się, nawet dla ciebie znajdziemy pracę.

keine Sorge – nie martw się

26 – „komisch” to nie tylko komiczny.

Słowo „dziwne” po niemiecku możemy przetłumaczyć jako „seltsam” ale równie dobrze i bardzo często używa się „komisch”. „Komisch” czyli dziwny, śmieszny. Przykłady:

Ich mag Sandra nicht. Sie ist irgendwie komisch. – Nie lubię Sandry. Ona jest jakoś dziwna.

Das riecht komisch. – To dziwnie pachnie.

Komisch, wo sind meine Schuhe? – Dziwne, gdzie są moje buty? 

komisch – dziwny

25 – „das/der/die Gleiche” und „dasselbe”. To nie to samo!

Tym razem coś trudniejszego. Wprawdzie słowniki podają tłumaczenie dla obu jako „to samo” to jednak znaczeniowo się różnią dość istotnie. Postaram się to wytłumaczyć. Jeżeli kupię samochód a mój brat kupi taki sam samochód to kupiliśmy „das Gleiche”. Jeżeli się zrzucimy i kupimy jeden samochód to będziemy mieli „dasselbe”. Inaczej: „dasselbe” istnieje tylko raz, a „das Gleiche” jest duplikatem, klonem czegoś. By lepiej zapamiętać: Ich habe die gleiche Zahnbürste wie meine Bruder. Mogę oczywiście też powiedzieć, że: „Ich habe dieselbe Zahnbürste wie mein Bruder.” ale będzie to dość odrażające.

Przykłady zdań:

Wie schrecklich! Marta hat das gleiche Kostüm wie Anna. – Straszne! Marta ma ten sam kostium co Anna.

Samanta und Liliana haben denselben Vater. – Samanta i Liliana mają tego samego ojca.

das Gleiche und dasselbe

Test numer 2

Słowa i zwroty dotyczą memów od 13 do 24

Przetłumacz:

 1. Mów! Zamieniam się w słuch.
 2. Masło się skończyło.
 3. A więc co dziś robimy?
 4. Dobra, bez kitu, kto to zrobił?
 5. Weź taksówkę! Jesteś zalany w trupa.
 6. Przed badaniem wolno pić tylko niegazowaną wodę.
 7. Ojej, co to?
 8. Świetnie, że przyszedłeś.
 9. Proszę nie tak głośno. Mam kaca.
 10. Nie, chyba, że coś się stanie.
 11. Choć, zmykamy.
 12. Nie mam ochoty sprzątać.

Odpowiedzi (przetłumaczone zdania) i możliwość poćwiczenia słownictwa znajdziesz tu.

24 – ganz Ohr sein – czyli zamieniać się w słuch.

Dziwnie to brzmi – „być całkiem uchem.” Ale jest to popularny zwrot oznaczający „zamieniać się w słuch”. Przykłady:

Gut, erzähl mir alles. Ich bin ganz Ohr. – Dobrze, opowiedz mi wszystko, zamieniam się w słuch.

Als der Direktor sprach, waren alle ganz Ohr. – Kiedy dyrektor mówił, wszyscy zamienili się w słuch.

ganz Ohr sein

23 – alle sein, czyli coś się skończyło

Czegoś już nie ma, coś się skończyło. Używamy przede wszystkim w odniesieniu do przedmiotów które mieliśmy, a już się skończyły. Ptzykłady:

Das Brot ist alle. Wir müssen einkaufen gehen. – Chleb się skończył. Musimy pójść na zakupy.

Gehst du morgen bitte ins Geschäft? Das Bier ist alle. – Pójdziesz jutro proszę do sklepu? Piwo się skończyło.

alle sein – skończyło się

22 – also – czyli „a więc” a nie „też”

Bardzo częsty błąd wśród kursantów początkujących a nawet średniozaawansowanych. Mylenie „also” z „auch” a właściwie to niewłaściwe stosowanie „also”. Bierze się to z języka angielskiego gdzie „also” znaczy „też”, w niemieckim „also” znaczy „a więc”/”zatem” a „auch” oznacza „też”.

Przykłady”

Das ist also dein neuer Freund? – A więc to jest twój nowy chłopak?

Ich habe morgen Geburtstag, also bin ich traurig. – Mam jutro urodziny, a więc jestem smutny.

also – a więc

21 – ohne Scheiß – bez kitu, bez ściemy, bez głupich żartów

ohne Scheiß – Niemcy uwielbiają słowo Scheiße w różnych formach. Tu mamy przykład praktycznego zwrotu które oznacza bez kitu, ściemy, na serio. Przykłady:

Jan, ohne Scheiß, was hast du gestern gemacht? – Janie, bez ściemniania, co wczoraj robiłeś?

Wirklich, ohne Scheiß? Das kostet nur 20 Euro? – Naprawdę, bez kitu? To kosztuje tylko 20 euro?

W memie mamy słowo der Kotflügel – czyli błotnik. 

bez kitu

20 – voll sein – czyli być na bani, zalany w trupa

„voll” to oczywiście „pełny” a „voll sein” czyli być pełny. Możemy też tak powiedzieć kiedy jesteśmy syci. Tutaj przedstawiam inne znaczenie zwrotu „voll sein” – być zalany w trupa. Przykłady:

 1. Ein Gespräch mit dem Schauspieler war nicht möglich, weil er voll war. – Rozmowa z aktorem nie była możliwa, bo był nawalony.
 2. Sie kann sich an die Party nicht erinnern, weil sie voll war. – Ona nie pamięta imprezy bo była na bani.

https://www.youtube.com/watch?v=a0gwOz-369k

voll sein – być na bani

19 – stilles Wasser – woda niegazowana

Na butelkach zazwyczaj jest napisane, i tak też możemy powiedzieć: „ohne Kohlensäure”, czyli „bez dwutlenku węgla”. Jednak w codziennym użytku bardziej rozpowszechnione jest określenie „cicha woda” czyli „stilles Wasser” na wodę niegazowaną. Przykłady:

 1. Ein stilles Wasser bitte. – Poproszę wodę niegazowaną.
 2. Stilles Wasser schmeckt nicht so gut. – Woda niegazowana nie smakuje tak dobrze.

Ps: słowo „peinlich' w memie nie oznacza „bolesny” lecz „obciachowy, przykry, niezręczny” 

woda niegazowana – stilles Wasser.

18 – „nanu” – czyli „ojej”

Wykrzyknik „nanu”, wyraża zaskoczenie, zdziwienie i znaczy tyle co „a cóż to?” „ojej”.

Nanu, warum bist du so früh zu Hause? – Ojej, dlaczego jesteś tak wcześnie w domu?

Nanu, wo sind den meine Schlüssel? – A cóż to, gdzie są moje klucze?

https://www.youtube.com/watch?v=sAlz_hJnvg0

nanu – ojej

17 – toll, czyli świetnie, super

Żeby nie było zawsze super i interessant warto urozmaicić choćby używając „toll”. Przykłady:

Toll gemacht! – Świetnie to zrobiłeś!

Du hast wirklich tolle Ideen. – Masz naprawdę świetne pomysły. 

toll – świetnie

16 – der Kater, czyli kocur ale też kac

der Kater ma kilka znaczeń. Po pierwsze kocur, po drugie kac a po trzecie z dodatkiem „Muskel-” oznacza zakwasy – der Muskelkater.

I tym drugim znaczeniem się tutaj zajmiemy. Mamy też przymiotnik „verkatert” – skacowany. Przykłady:

Komm bitte nicht zur Arbeit, wenn du einen Kater hast! – Proszę nie przychodź do pracy, kiedy masz kaca.

Samstags kann ich nicht. Da habe ich einen Kater. – W soboty nie mogę. Wtedy mam kaca.

mieć kaca – einen Kater haben

15 es sei denn – chyba że

„Sei” pochodzi od „sein” (Konjunktiv). es sei denn oznacza chyba że. Przykłady:

Du kannst kommen, es sei denn du hast keine Lust. – Możesz przyjść, chyba że nie masz ochoty.

Ich bezahle, es sei denn du hast einen Freund, dann nicht. – Ja płacę, chyba że masz chłopaka, wtedy ni

Es sei denn – chyba że

14 „Sich aus dem Staub machen” – wiać, spierniczać, dać dyla.

der Staub to kurz. A zwrot „sich aus dem Staub machen” używamy kiedy „zmykamy”:

Komm, wir machen uns aus dem Staub. – Choć, zmykamy stąd.

Der Einbrecher hat sich sofort aus dem Staub gemacht. – Włamywacz natychmiast zwiał. 

Sich aus dem Staub machen. „rausfinden” – odkryć, „heimlich” – po kryjomu.

13 „Bock haben” czyli mieć ochotę

Zamiast „Lust haben”, albo „wollen” w potocznym języku często używa się „Bock haben”. Keinen Bock haben łączy się z „auf” – nie mieć ochoty „na”. Przykłady:

Hast du Bock rauszugehen? – Masz ochotę wyjść?

Er hat wieder keinen Bock auf Sport. – Znowu nie ma ochoty na sport.

https://www.youtube.com/watch?v=1xxuAt65T6w

Bock haben

TEST numer 1

Co 12 słówek/zwrotów pojawi się tu test by sprawdzić, czy zapamiętaliśmy słownictwo z ostatnich 4 tygodni (co tydzień 3 słówka/zwroty).

Spróbuj przetłumaczyć poniższe zdania ze słownictwem z punktów 1-12:

 1. No i jak leci?
 2. Zrobisz to? -Nie! (nie wolnoużyć „nein”)
 3. Masz odlotowe buty.
 4. Piłka była w środku.
 5. Powinieneś zamknąć japę!
 6. Znowu dostałem trójkę. (nie używaj „bekommen”)
 7. No weź, nikt nas nie widzi.
 8. Pożyczysz mi swojego kleju w sztyfcie?
 9. Twój plan ma mankament.
 10. Jak ci się układa z Klarą?
 11. Przecież mnie nie pogięło!
 12. Jak sobie radzisz z nową sytuacją?

12 „klarkommen”

klarkommen – czyli radzić sobie z czymś/kimś, dawać sobie radę.

Kommst du allein damit klar? – Sam sobie z tym poradzisz?

Wie kommst du mit den neuen Nachbarn klar? – Jak żyjesz z nowymi sąsiadami? Jak sobie radzisz z nowymi sąsiadami?

11 „bescheuert”

bescheuert – czyli stuknięty, szalony, porąbany. Jeżeli nie chcemy zawsze używać słów doof/dumm (głupi), albo verrückt (szalony, zwariowany) to możemy sięgnąć po inne popularne, ale potoczne określenie: bescheuert. Częśto do wzmocnienia „bescheuert” używa się total/komplett.

Der sieht bescheuert aus. – Ten wygląda idiotycznie.

Bist du bescheuert? Das ist neu. – Czy cię porąbało? To jest nowe!

10 „wie läuft’s?”

„wie läuft’s” – czyli skrócona forma od „wie läuft es?” – Jak idzie? Co słychać?

Możemy zamiast „Wie geht’s?” zapytać „Wie läuft”s?”. Jednak kiedy chcemy zapytać o coś bardziej konkretnego, czyli „jak się mają sprawy z/co słychać w/u…” to zazwyczaj używa się „Wie läuft’s mit …..?”:

Wie läuft”s in der neuen Arbeit? – Jak się sprawy mają w nowej pracy?

Wie läuft”s mit Peter? – Jak ci idzie z Piotrem?

Na, wie läuft”s? – No i jak tam?

9 Einen Haken haben – mieć wadę

Einen Haken haben czyli mieć haczyk, jakaś sprawa ma haczyk. Der Haken to hak. Ale w zwrocie: einen Haben haben” oznacza że coś ma wadę, negatywny aspekt.

Die Arbeit ist super, aber sie hat einen Haken. Man verdient nichts. – Praca jest super, ale ma wadę. Nic się nie zarabia.

Was für einen Haken hat dein Angebot? – Jaką wadę ma twoja oferta?

8 UHU – czyli klej w sztyfcie

Der Uhu to puchacz ale też marka klei bardzo popularna w Niemczech (pisownia UHU). Tak popularna, że zamiast klej mówi się często „podaj mi UHU”, tak jak Polacy mówią na sportowe buty adidasy.

Kleb die Fotos mit dem UHU ins Heft! – Wklej zdjęcia klejem do zeszytu!

Du kannst die Tasse nicht mit einem einfachen UHU kleben. – Nie możesz skleić filiżanki zwykłym klejem w sztyfcie.

7 „ach komm” – no weź

Czasami dodawane jest jeszcze „schon”, czyli „ach komm schon” – no weź. Nie zmienia to jednak znaczenia.

Ach komm schon, das macht Spass. – No weż, to jest fajna zabawa.

Ach komm, sei nicht beleidigt! – No weź, nie bądź obrażony!

ach komm

żródło: https://www.facebook.com/kotin.vladimir/photos/a.2021025324833976/2259646107638562/

Potoczny niemiecki.

6 „kriegen” czyli dostawać.

To świetne potoczne słowo, bardzo, bardzo popularne w codziennym użyciu a zdarzało mi się już mieć kursantów na poziomie C2 którzy tego słowa nie znali. Was hast du gekriegt? – Co dostałeś? Ich kriege zum Abendessen immer dasselbe. – Na kolację dostaję zawsze to samo.

https://www.facebook.com/watch/?v=363618394280222

5 Die Klappe halten- zamknąć gębę

die Klappe to klapka, pokrywka, klapa, ale może też oznaczać w potocznym języku mordę, gębę, japę w zwrocie: Halt die/deine Klappe! Nie jest to oczywiście miłe określenie tak samo jak Halt die/deine Fresse! albo Halt’s Maul! Maul i Fresse to „morda”.

Halt endlich deine Klappe! – Zamknij się wreszcie!

Er hat eine grosse Klappe. – On jest wyszczekany. 

Die Klappe halten

4 Niemieckie słowo „w środku” – drin

„drin” zamiast „drinnen” w potocznym języku. Ist im Schrank noch was drin? – Czy coś jeszcze jest w szafie? „drin” używane jest też w zwrocie – „Etwas ist drin” – coś jest możliwe. Ein Sieg war bei diesem Wetter nicht drin. – Zwycięstwo przy takiej pogodzie dziś nie było możliwe.

3 Słowo „geil”

„geil” jest bardzo popularnym słowem i po pierwsze znaczy: odlotowy, odjazdowy, fajny:Dein neues Auto sieht wirklich geil aus.Das war eine geile Party.Drugie znaczenie to „napalony, podniecony”:Deine Socken machen mich geil.Bist du wirklich geil auf Jessica?Użycie „geil” w piosence zespołu Deichkind: Leider geil – niestety odlotowe:

https://www.youtube.com/watch?v=ZPJlyRv_IGI

słowo „geil”

2 Popularne słowo „ne

Z serii: potoczne niemieckie słowa, kolokwializmy, mamy dziś: „ne/nee” Nie musi być zawsze „nein”. Często mówimy „ne” „nee” albo „nö”. Tylko żeby sie nie myliło z „na” z poprzedniego wpisu. Przykład:

1 kolokwializm „na”

„na gut” – no dobrze. Bardzo często używamy w języku codziennym w niemieckim „na”. Przykłady: Na so was! – No coś takiego! Na und? – No i co z tego? – bardzo popularne! Na, wie geht’s? – No, jak leci? Na warte! – Poczekaj tylko! (zaraz ci pokażę!) Tytułowe „na gut” znaczy tyle co no dobrze, kiedy się troszeczkę ociągamy, nie jesteśmy zachwyceni ale się godzimy: Machst du mir einen Kaffee? – Na gut, aber nur weil du krank bist. Przykład użycia „na” mamy w poniższym filmie w 15 sekundzie.

 

źródło : drugijezyk.pl