Wybierz język witryny

Nauka niemiecki

Litera T

Opublikowano w Medyczny słownik niemiecko polski

tabaka / Schnupftabak m tabakierka/anatomiczna Schnupftabaksdose/

tabela/zob. też tablica Tabelle/, Abk. Tab. tabelaryczny tabellarisch tabetyczny tab(et)isch tabetyk m Tabiker m tabletki//?/

Tabletten//?/

— do ssania Lutschtabletten fpl

— do żucia Kautabletten fpl

— nasenne Schlaftabletten//?/

— musujące Brausetabletten fpl

— przeciwkaszlowe Hustentabletten//?/

— przeczyszczające Abführtabletten//?/ tabletkowanie n Tablettieren n tablica / zob. też tabela Tafel / Tabelle /

— ciężarów atomowych Atomgewichtstabelle/

— do badania wzroku Seh(proben)tafel / Lesetafcl /

— do określania barw Färbprüftafel /

— rozdzielcza Schaltbrett n, Schalttafel/

tabun m Tabun n

tachograf m Tachograph m, Flutmesser m

tachografia/Flißgeschwindigkeitsmessung/' (Blut)

tachogram m Tachogramm n

tachometr m Tachometer n, Schnelligkeitsmesser m

tachyarytmia / Tachyarrhythmie /

tachycardia / Tachykardie /

tachyfilaksja / Tachyphylaxie /

tachyfrazja / Tachyphrasie /

tachyfrenia / Tachyphrenie /

tachygraf m Tachygraph m

tachylalia / Tachylalie /

tachypnoe n Tachypnoe /

tajemnica / Geheimnis n

— lekarska ärzliche Schweigepflicht /

— zawodowa Berufsgeheimnis n taksja / Taxis / takson m Taxon n taksonomia / Taxonomie / taksyna / Taxin n

tal m, Tl Thallium n, Tl

talasemia / Thalassämie /

talerz m kości biodrowej Darmbeinschaufel/

talia/Taille/

— serca Herztaille/

— —  wyrównana verstrichene Herztaille/ talk m Talk m

tamaryndowiec m Tamarindenbaum m tamaryszek m Tamariske / tamować stillen, stauen tamowanie n Stillen «,

Eindämmung/ tampon m Tampon m. Bausch m

— jednorazowy Einzelpackung/

— leczniczy medikamentöser Tampon m

— nosowy Nasentampon m

— pochwowy Vaginaltampon m, Scheidentampon m

— uszny Ohrtampon m

— z gazy jodoformowej  Jodoformgase-bausch m

— — waty Wattebausch m tamponada / Tamponade /

— nosa Nasentamponade/

— — tylnego Choanaltamponade /

— pochwy Vaginaltamponade/ Scheiden-tamponade /

— rany metodą Mikulicza Schürzentam-ponade /

— serca Herz(beutel)tamponade / tamponować tamponieren, ausstopfen tamponowanie n zob. też tamponada Aus-

sttopfung / Einpackung/ tanatologia / Tanatologie / taniec m św. Wita Veitstanz m

— wnęk Hilustanz m tanina / Tannin n taninian m Tannat n tantal m, Ta Tantal «, Ta tantalan m Tantalat n tarantula /

Tarantel / tarcie n Reiben «, Reibung/ Friktion/

— odłamów kości Krepitation /

— opłucnej Pleurareiben 77, pleuraler Reiben n

tarcie

408

technika

tarcie osierdziowe Perikardreiben n, perikar-diales Reiben n

— powierzchni stawowych Gelen k flächen -reibung / tarcza/Scheibe/

- nerwu wzrokowego Sehnervenkopf m, Sehscheibe /

— PłacidoPlacidoscheibe/ Keratoskopw zarodkowa Embryonalschild n, Keim-scheibe /

— zastoinowa Stauungspapille / tarczka / Favusschuppe / Lidplatle /

— dolna untere Lidplatte/

— górna obere Lidplatte/

powiekowa Lidplatte / tarczkowy tarsal

tarczowaty schildförmig, diskoidal tarczowo-gnykowy thyreohyoid tarczowo-nagłośniowy thyreoepiglottisch tarczowo-

nalewkowy thyreoarytänoid tarczyca / Schild rüse /

—— diagnostyka Schilddrüscndiagnostik/

— guzek ciepły warmer Knoten m

— —•• gorący heißer Knoten m

- — zimny kalter Knoten m

—   hiperplazja Schilddrusenhyperplasie/

— nadczynność Hyperthyreose /

— nicdoczynność Hypothyreosc /

— — wrodzona angeborene Neugebore -ncn-Hypothyreose /

— — wtórna sekundäre Hypothyreose/

— przeciwciała Schilddrüsenantikörper m pl

— przełom thyreotoxische Krise/

— rak Schilddrüsenkarzinom n

—   — anaplastyczny anaplastisches Schild-drüsenkarzinom n

—   — brodawkowaty   papilläres   Schild-drüsenkarzinom n

— — pęcherzykowaty follikuläres Schild-drüsenkarzinom n

— --  rdzeniasty medulläres Schilddrüsen-karzinom n

— zapalenie Schilddrüsenentzündung/ tarczycopochodny thyreogen tarczycowy thyreoid tarczycozwrotny thyreotrop

tasiemcobójczy bandwurmtötend tasiemcopedny bandwurmvertreibend tasiemcowaty bandwurmähnlich tasiemczyca /

Bandwurmkrankheit f, Tae-

niasis/ tasiemiec m Taenia/ Bandwurm m

— bąblowcowy Echinokokkus m

— bydlęcy Rindenbandwurm m

—  dojrzały ausgewachsener Bandwurm m

— karłowaty Zwergbandwurm m

— koci Katzenbandwurm m

— nieuzbrojony Rinderfinnenbandwurm m

tasiemiec psi Hundebandwurm m

— świński Schweinebandwurm m

szczurzy Rattenbandwurm m, Mäusebandwurm m

— szeroki Dibothriozephalus m

— uzbrojony Hakenkranzbandwurm m taśma / Taenia / flacher Gewebsstreifen m TAT   (aminotransferaza   tyrozyny)

Tyro-

zin-Amino-Transferase / tatuaż m Tätowierung / tatuować tätowieren taurocholemia / Taurocholämic / tauryna/Taurin n

tautometria / Tautomerie / tautomeryczny tautomer Tay-Sachsa zespół m Tay-Sachs-Sydrom n Tb (Tbk) Abk. für

Tuberkulose TBA thyroxine binding albumin (ang.) thy-

roxinbindendes Albumin n TBG thyroxine binding globulin (ang.) thy-

roxinbindendes Globulin TBPA thyroxine binding prealbumin (ang.)

thyroxinbindendes Präalbumin n tchawica / Luftröhre /

— szablasta Säbelscheidentrachea/

nacięcie      (tracheotomia)      Tracheotomie/ Luftröhrenschnitt m

— zapalenie Tracheitis / Luftröhrenentzündung /

tchawiczy tracheal

tebaina / Thebain n

technet m, Tc Technetium n, Tc

technik m dentystyczny Zahntechniker m

— rentgenowski Röntgentechniker m technika / Technik /

— balneologiczna Baineotechnik/

—   barwienia Färbungsverfahren n

— dentystyczna Zahntechnik /

— ELISA ELISA-Tests Verfahren n des Enzym-Tmmun-Assay zur Bestimmung von Immunogenen

— i/otopowa Isotopentechnik/

— karmienia piersią Stilltcchnik/

— laboratoryjna Laboratoriumtechnik/ mikromanipulacyjna      Mikroskopiertechnik /

nakładania szwu Nahttechnik /

— napromieniania Bestrahlungstechnik/

— operacyjna Operationstechnik/ położnicza Entbindungstechnik/

— radiograficzna Aufnahmetechnik/

— rentgenowska Röntgentechnik /

— sanitarna Sanitärtechnik f, Gesundheitstechnik /

— transfuzji Transfusionstechnik / wstrzykiwania Injektionstechnik /

— wymywania (w chromatografii) Eluie-rungstechnik / (Chromatographie)

technik

409

termin

technik znieczulenia ogólnego Narkosetechnik /

teina / Thein n

teleangiectasia / Teleangiektasia /

telecurieterapia / Telecurietherapie /, Fernbestrahlung/

telediagnoza / Telediagnose f

telefluoroskopia/Fern(seh)durchleuchtung/

telegammaterapia / Telegammatherapie /

telekardiografia/Kardiographie/mil Fern-registrierung

telekinetyczny telckinetisch

telemedycyna / Telemedizin /

telemetr m Telemeter m

telemetria / Telemetrie /

teleologia / Teleologie /

teleologiczny teleologisch

telepata m Telepath m

telepatia / Telepathie / Gedankenübertragung/

telepatyczny telepathisch

teleradiografia / Fernröntgen n

teleradiogram m Distanzaufnahme /, Fernaufnahme /

teleradioskopia / Ferndurchleuchtung /

teleradioterapia / Teleröntgentherapie /

telereceptory m pl Telerezeptoren m pl

teleskop m Teleskop n

telewizja / Fernsehen n

tellur m, Te Tellur «, Te

telluran m Tellurat n

tellurek m Tellurid n

tellurowodór m Tellurwasserstolf m

telodendron m Telodendron n

telofaza / Tclophase /

telosporydia n pl Telosporidia n pl

temblak m Armbinde /, Armschlinge/

— z chusty trójkątnej Armdreiecktuch n temperament m Temperament n temperatura / Temperatur /

—-   bezwzględna absolute Temperatur /

— ciała Körpertemperatur/

—   krytyczna kritische Temperatur f

— inwersji Inversionstemperatur/

— mierzona pod językiem Unterzungen-temperatur f

— mierzona pod pachą Achseltemperatur/

— mierzona w odbytnicy Rektaltemperatur/

— najniższa Minimaltemperatur/ normalna Normaltemperatur/

—---- optymalna Optimaltemperatur/

— otoczenia Außentemperatur/ początkowa Anfangstemperatur /

— podstawowa Basaltemperatur/ Grundtemperatur/

podwyższona erhöhte Temperatur /

— pokojowa Zimmertemperatur/ Raumtemperatur /

temperatura poranna morgendliche Temperatur/ Morgentemperatur/

— powietrza Lufttemperatur/

— skóry Hauttcmperatur /

— średnia mittlere Temperatur/

— topnienia Schmelztemperatur f

— wieczorna  abendliche Temperatur / Abendtemperatur/

—— zmienna wechselnde Temperatur/ tendencja / Tendenz /

— do gojenia się Restitutionstendenz/

do zdrowienia Heilungstendenz / tendencje fpl samobójcze Selbstmordtendenz /

Selbstmordtrieb m tenesmus m Tenesmus m tenodeza / Tenodese / tenotom m Tenotom «, Tenotomiemesser n,

Sehnenmesser n teobromina / Theobromin n teocyna / Theozin n teofilina/Theophyllin n teoria / Theorie /

— adaptacyjna Adaptationstheorie/

chromosomowa   dziedziczności   Chromosomentheorie/der Vererbung

— doboru naturalnego Selektionstheorie/ Zuchlwahllheorie /

ewolucji Evolutionstheorie/ Einwick-lungslehre /

— Helmholtza Tonencmpfindungslehre /

— humoralna Humoraltheorie / Humo-rallehre /

— Mendla Mendelsche Vererbungslehre/

— mutacji Mutationstheorie/

— naukowa wissenschaftliche Theorie/

— pochodzenia Abstammungstheorie/

— preformacji Präformationstheorie/ rezonansu Resonanztheorie/

— ślizgowa skurczu mięśnia Schiebentheorie/der Muskelkontraktion

— widzenia barw Farbentheorie/

— zużycia Abnutzungstheorie /

— żywienia Ernährungstheorie/ terapeutyczny therapeutisch terapia/zob. leczenie Therapie/

— grupowa Gruppentherapie/ rodzinna Familientherapie/

— zajęciowa   Beschäftigungstherapie   /

Arbeitstherapie / teratoblastoma / Tcratoblastom n teratogeneza / Teratogenese / teratogenny teratogen teratogeny m pl

Tcratogcnc n pl teratologia / Teratologic / teratoma / Teratom n teratospermia / Teratospermie / terb m, Tb Terbium n, Tb

termin m Termin m, Zeit /

termin

410

tegoryjec

termin (przypuszczalny) porodu Geburtstermin m, Abk. G.T., Geburtszeit/

— rozwiązania Entbindungstermin m

— szczepienia Impftermin m zakażenia Infektionstermin m

terminologia/Terminologie f

termochemia / Thermochemie /

termochemiczny thermochemisch

termochromatografia   /   Thermochromato-graphie /

termoanestezja / Thermanästhesie /

termodynamika / Thermodynamik /, Wärmelehre /

termodylucja / Thermodilution /

termodynamiczny thermodynamisch

termoelektryczność / Thermoelektrizität f, Wärmeelektrizität /

termofobia / Thermophobie f

termofor m Thermophor m, Wärmebeutel m

termograf m Thermograph m, Temperatur-registrierapparat m

term ogr afl a f Thermographie /

termojonowy thermoionisch

termokaustyka / Thermokaustik /

termokauter m Thermokauter m. Glüheisen n

termokoagulacja / Thermokoagulation /

terrnolahilny thermolabil

termolityczny thermolytisch

termoliza / Termolyse /

termoluminescencja / Thermolumineszenz /

termometr m Thermometer n

- alkoholowy Alkoholthermometer n

— bimetaliczny Bimetallthermometer n

— cieczowy Flüssigkeitsthermometer n

— do   mierzenia   temperatury   borowiny Moorthermomether n

—— elektroniczny Elektronenthermometer n

— kąpielowy Badethermometer n

— lekarski Fieberthermometer n

— maksymalny Maximalthermometer n, stehenbleibendes Thermometer n

— minimalny    Minimalthermometer    «, Minimumthermometer n

minutowy Minutenthermometer n

— pałeczkowy Stabthermometer n

— powietrzny Luftthermometer n

— precyzyjny Präzisionsthermometer n

— różnicowy Differentialthermometer n

— rtęciowy Quecksilberthermometer n

— — kontaktowy    Quecksilberkontaktthermometer n

termometria / Thermometrie /, Wärmemessung /

termometryczny thermometrisch termony m pl Termone n pl termopalpacja / Thermopalpation / termoplastyczny

thermoplastisch termoreceptor m Thermorezeptor m

termoregulacja/Thermoregulation/, Wärmeregulation /

termoregulator    m Thermoregulator m, Wärmeregler m

termostabilny thermostabil, wärmebeständig

termostat m Thermostat «, Brutschrank m

termotaksja / Thermotaxis /

termotaktyczny thermotaktisch

termotropizm m Thermotropismus m

termotropowy thermotrop

termy fpl (rzymskie) (römische) Thermen//?/, Thermalbäder n pl

terpentyna / Terpentinöl n

terpcny m pl Terpene n pl

test m zob. też próba Test m

— absorpcji przeciwciał Antikörper Absorptionstest m

— albuminowy Albumintest m

— ASO AS(L)O-Test m

— blokowania   nadnerczy   deksametazo-nem Dexamethason-Kurztest m

— ciążowy Schwangerschaftstest m

— Coombsa Antiglobulintest m

czynnościowy funktioneller Test m

— degranulacji bazofilów Degranulations-test m der basophilen Leukozyten

— diagnostyczny diagnostisches Testverfahren n

— statystyczny  statistisches Testverfahren n

— stymulacji nadnerczy Nebennierenrin-den-Belastungstest m

— zahamowania   aglutynacji  Agglutina-tionshemmtest m testosteron m Testosteron «, männliches Hor-

tetanolizyna/Tetanolysin n tetanospazmina/Tetanospasmin n tetanotoksyna/Tetanotoxin n tetracykliny f pl Tetrazykline n pl

tetralogia / Tetralogie /

— Fallota Fallotsche Tetrade /,  Fallot

Symptomenkomplex m te tramer m Tet ramer n tetraplegia / Tetraplegie / tetrozy f pl Tetrosen f pl tezauroza / Tesaurismose /

tęczówka / Regenbogenhaut /

— drżenie n Iridodonesis /

— nacięcie n Iridotomie /

oderwanie n od nasady Iridodialysis /

— wkleszczenie n Iridenklesis/

—• wycięcie n Iridektomie /

— wypadnięcie n Irisprolaps m

— zapalenie n Iritis /, Regenbogenhautentzündung /

tęgoryjcowatość / Ankylostomiasis /

tegoryjec m Ankylostoma n

tęgoryjec

411

tętnica

tęgoryjec amerykański Ankylostoma n ame-ricanum, Nekatorhakenwurm m

— dwunastniczy Ankylosloma n duode-

nale, Hakenwurm m tępienie « Bekämpfung/, Vernichtung/' tępota / Stumpfheit /, Stumpfsinn m tępy stumpfsinnig) tętniak m

Aneurysma n

—---- aorty Aortenaneurysma n

—- częściowy partielles Aneurysma n

— groniasty rankenförmiges Aneurysma n

— kędzierzasty cirsoides Aneurysma n

— łuku aorty Aortenbogenaneurysma n

—- prawdziwy echtes Aneurysma n

— prosowaty Miliaraneurysma n

— przedsionka Vorhofaneurysma n

— rozwarstwiający Aneurysma n disse-cans, intramurales Haernatom n

— rzekomy Aneurysma n spurium

— serca Herzaneurysma n

— splotowaty Rankenaneurysma «, Ran-kenangiom n

— ściany serca Herzwandaneurysma n

— śródścienny intramulares Aneurysma n

— tętniczo-żylny arteriovenöses Aneurysma n

— urazowy traumatisches Aneurysma n workowaty sackartiges Aneurysma n

—— wrzecionowaty spindelförmiges Aneurysma n

— zastawki serca  Herzklappenaneurys-ma n

— zatorowy Embolieaneurysma n

— z nadżarcia Arrosionsaneurysma n tętniakowy aneurysmatisch tętniący pulsierend, pulsatorisch tętnica / Schlagader /, Arterie /

— bębenkowa Paukenhöhlenschlagader/

— biodrowa   wewnętrzna   innere   Hüftschlagader /

— — wspólna gemeinsame Hüftschlagader/

— zewnętrzna äußere Hüftschlagader/

— biodrowo-lędźwiowa Hüftlendenschlaga-der/

— błędnika Labyrinthschlagader/

— bródkowa Kinnschlagader/

— ciała szklistego Glaskörperschlagader/'

— dolna boczna kolana untere laterale Kniegelenkschlagader /

—        przednia móżdżku vordere untere Kleinhirnschlagader /

— — przyśrodkowa kolana untere media-le Kniegelenkschlagader /

— — tylna móżdżku hintere untere Kleinhirnschlagader /

gardłowa     wstępująca     aufsteigende Schlundschlagader /

tętnica głęboka języka tiefe Zungenschlagader /

— — łechtaczki tiefe Kitzlerschlagader/

—       prącia tiefe Rutenschlagader/

— ramienia tiefe Armschlagader /

— — uda tiefe Oberschenkelschlagader/

— główna zob. też aorta Hauptschlagader/ Aorta /

— — kciuka Hauptschlagader/des Daumens

— górna  boczna  kolana  obere  laterale Kniegelenkschlagader /

— — móżdżku obere Kleinhirnschlagader/

— grzbietowa łechtaczki dorsale Kitzlerschlagader /

— — nosa Nasenrückenschlagader/

— — prącia dorsale Rutenschlagader/

— stopy Fußrückenschlagader/

— jajnikowa Eierstockschlagader/

— jądrowa Sameschlagader /

— językowa Zungenschlagader /

— karkowa głęboka tiefe Halsschlagader /

— kątowa Augenwinkelarterie /

kostkowa przednia boczna vordere seitliche Knöchelschlagader /

— — — przyśrodkowa vordere mittlere Knöchelschlagader /

— krezkowa dolna untere Gekröseschlagader/

— górna obere Gekröseschlagader/

— kręgowa Wirbelschlagader/

— kroczowa Dammschlagader/

— krtaniowa dolna untere Kehlkopfschlagader/

—       górna obere Kehlkopfschlagader/

— krzyżowa Kreuzbeinschlagader/

— łokciowa Ellenschlagader/

— łukowata Bogenschlagader / - łzowa Tränenschlagader /

— maciczna Gebärmutterschlagader/

— międzykostna Zwischenknochenschlagader /

— międzyżebrowa najwyższa oberste Zwischenrippenschlagader /

— nadbrzuszna dolna untere Bauchdeckenschlagader/

—  -— górna obere Bauchdeckenschlagader/

— — powierzchowna oberflächliche Bauchdeckenschlagader /

— naczyniówka Ädergeflechtschlagader/

— nadłopatkowa     obere     Schulterblattschlagader /

nadnerczowa dolna untere Nebennieren-Schlagader /

—        górna obere Nebennierenschlagader/

tętnica

412

tętnica

tętnica nadnerczowa środkowa mittlere Ne-bennierenschlagader f

— nadoczodołowa Arterie / über der Augenhöhle

— nasieniowodu Samcnleiterschlagader /

— nerkowa Nierenschlagader/

— oczna Augenschlagader /

— odbytnicza  dolna  untere  Mastdarm-schlagader/

— — górna obere Mastdarmschlagader/

—        środkowa mittlere Mastdarmschlagader/

— okalająca biodro głęboka tiefe Kranzschlagader/der Hüfte

— — — powierzchowna   oberflächliche Kranzschlagader/der Hüfte

— — łopatkę   Kranzschlagader   /   des Schulterblattes

—       ramię   przednia   vordere   Kranzschlagader/'des Armes

— — — tylna hintere Kranzschlagader/ des Armes

— — udo boczna seitliche Schenkelkranzschlagader/

—         •- przyśrodkowa  mediale  Sehen-kelkranzschlagader /

— okre/nic/a   lewa  linke   Grimmdarmschlagader /

— — prawa rechte Grimmdarmschlagader/

— — środkowa   mittlere   Grimmdarmschlagader /

— oponowa przednia vordere Hirnhautschlagader /

— — środkowa mittlere Hirnhautschlagader/

— — tylna hintere Hirnhautschlagader/

— opuszki prącia Harnröhrenschwellkör-perschlagader /

— — przedsionka (pochwy) Schlagader / des Schweükörpers des Scheidenvorhofes

— osierdziowo-przeponowa    Herzbeutelzwerchfellschlagader /

— pachowa Achselschlagader /'

— pęcherzowa dolna untere Harnblasenschlagader f

— pęcherzykowa Gallenblasenschlagader/

— pępkowa Nabelschlagader/

— pępowiny Nabelschnurschlagader/

— piersiowa boczna seitliche Brustschlagader /

— — najwyższa oberste Brustschlagader/

— — wewnętrzna innere Brustschlagader/

— piersiowo-grzbietowa       Brustrückenschlagader /

piszczelowa przednia vordere Schienbeinschlagader/

— — tylna hintere Schienbeinschlagader/

tętnica płucna lewa linke Lungenschlagader/

— — prawa rechte Lungenschlagader/

— poboczna Kollateralschlagader/

— pochwowa Scheidenschlagader/

— podbródkowa Unterkinnschlagader/

— podeszwowa boczna seitliche Sohlenschlagader/

— — przyśrodkowa    mittlere    Sohlenschlagader /

— podjęzykowa Unterzungcnschlagader/

— podkolanowa Kniekehlenschlagader /

— podlopatkowa         Unterschulterblattschlagader /

— podniebienna większa große Gaumenschlagader /

— — wstępująca aufsteigende Gaumenschlagader /

— — zstępująca   absteigende   Gaumenschlagader /

podobojczykowa    Unterschlüsselbien-schlagader /'

— podoczodołowa Schlagader / unter der Augenhöhle

— podstawna Grundschlagader/

— podżebrowa unterste Zwischenrippenschlagader /

— policzkowa Backenschlagader/

—— poprzeczna   szyi   quere   Halsschlagader /

— — twarzy quere Gesichtsschlagader/

— pośladkowa dolna untere Gesäßschlagader/

— — górna obere Gesäßschlagader/

— potyliczna Hinterhauptschlagader/

— promieniowa Spcichcnschlagader /

— przeponowa Zwerchfellschlagader /

— ramienna Oberarmschlagader/

— — powierzchowna oberflächliche Oberarmschlagader /

— rdzeniowa przednia vordere Rückenmarksschlagader /

— — tylna hintere Rückenmarksschlagader/

— sitowa    przednia    vordere    Siebbein-schlagadcr /

— — tylna hintere Siebbeinschlagader/

— skroniowa powierzchowna oberflächliche Schläfenschlagader /

— — środkowa mittlere Schläfenschlagader/

sromowa  wewnętrzna  innere  Schamschlagader /

— stepowa boczna seitliche Fußwurzelschlagader /

— strzałkowa Wadenbeinschlagader/

— szczękowa Kieferschlagader/

szyjna wewnętrzna innere Kopfschlagader/

tętnica

413

letniczka

tętnica szyjna wspólna gemeinsame Kopfschlagader/

— — wstępująca aufsteigende Halsschlagader/

— — zewnętrzna äußere Kopfschlagader/

— śledzionowa Milzschlagader/

— środkowa kolana mittlere Kniegelenkschlagader/

mózgu mittlere Hirnschlagader /

— tarczowa dolna untere Schilddrüsenschlagader/

górna obere Schilddrüsenschlagader/

— — najniższa unterste Schilddrüsenschlagader/

— towarzysząca Begleitschlagader/

— trzustkowo-dwunastnicza Schlagader / für Bauchspeicheldrüse und Zwölffingerdarm

— twarzowa Gesichtsschlagader/

— tylna mózgu hintere Hirnschlagader/ udowa Oberschenkelschlagader/

— uszna głęboka tiefe Ohrschlagader /

— — tylna hintere Ohrschlagader/ wargowa dolna Unterlippenschlagader /

— — górna Oberlippenschlagader/

— wątrobowa właściwa eigentliche Leberschlagader /

— — wspólna gemeinsame Leberschlagader/

— wieńcowa lewa linke Herzkranzschlagader/.

— — prawa rechte Herzkrankschlagader /

— więzadla obłego macicy Schlagader / des runden Mutterbandes

— wsteczna łokciowa rückläufige Ellenschlagader/

— — promieniowa rückläufige Speichenschlagader/

— wyrostka robaczkowego Wurmfortsatzschlagader/

zasłonowa Hüftlochschlagader/

— zębodołowa dolna Unterkieferschlaga-der/

-— górna   tylna   hintere   Oberkiefer-schlagader /

— zstępująca kolana absteigende Kniegelenkschlagader /

— żołądkowa lewa linke Magenschlagader/

— — prawa rechte Magenschlagader/

żołądkowo-dwunastnicza    Magen-Zwölffingerdarmsschlagader /

— żołądkowo-sieciowa Magen-Darmnetzschlagader /

— żwaczowa Kaumuskelschlagader/ tętnice / pl dłoniowe śródręcza Mittelhandschlagadern f pl

tętnice dłoniowe własne palców eigene Fingerarterien//?/des Handtellers

— — wspólne palców gemeinsame pal-mare Fingerschlagadern f pl

— esicze Sigmaschlagadern f pl

grzbietowe palców Schlagadern//?/des Fingerrückens (Zehenrückens)

— — śródręcza Mittelhandschlagadern fpl

— — śródstopia Mittelfußschlagadern//)/

— jelita czczego Schlagadern / pl des lejunum

— — krętego Schlagadern//?/des Krummdarmes

krzyżowe boczne seitliche Kreuzbeinschlagadern f pl

— lędźwiowe Lendenschlagadern fpl łukowate Bogenschlagadern//?/

— łydkowe Wadenschlagadern//?/

— międzyplacikowe Zwischenläppchenschlagadern f pl

— międzypłatowe nerki Zwischenlappenschlagadern//?/ (der Niere)

— międzyzrazikowc Zwischenläppchenschlagadern/ pl

— międzyżebrowe tylne hintere Zwischen-rippcnschlagadern fpl

— mózgu Hirnschlagadern f pl

— nadtwardówkowe Arteriae / pl epi-sclerales

— nerki Nierenschlagadern//?/

— nosowe tylne, boczne i przegrody hintere seitliche und hintere scheidewandseiti-ge Näsenhöhlenschlagadern f pl

— odżywcze kości ramiennej Arteriae//?/ nutricae humeri, Arterie//?/ des Foramen nutricium (der Schulter)

— pęcherzowe górne obere Harnblasenschlagadern f pl

— podniebienne mniejsze kleine Gaumenschlagadern f pl

— powiekowe boczne seitliche Lidschlagadern//?/

przyśrodkowe mittlere Lidschlagadern f pl

— przeponowe górne obere Zwerchfellschlagadern f pl

— skroniowe głębokie tiefe Schläfenschlagadern f pl

spojówkowe Bindehautschlagadern fpl

— sromowe zewnętrzne äußere Schamschlagadern f pl

— stepowe przyśrodkowe innere Fußwurzelschlagadern f pl

zębodołowe   górne   przednie   vordere Oberkieferschlagadern f pl

— żołądkowe krótkie kurze Magenschlagadern//?/ tętniczka / Arteriole /

tętniczkowy

414

tigmotaksja

tętniczkowy arteriolär tętniczoskurczowy arteriospastisch tętniczożylny arteriovenös tętniczy arteriell, arteriös tętnienie n

Pulsation/, Pulsieren n

— naczyń Gefäßpulsation /

— pępowiny Nabelschnurpulsation /

tętnicy szyjnej  Karotishüpfen n (bei Aorteninsuffizienz)

— wlośniezkowe Kapillarpulsation / w nadbrzuszu epigastrische Pulsation /

— wnęk Hilustanz m tętno n Puls m

— bliźniacze   doppclschlägiger  Puls  m, zwełschlagiger Puls m, (Herz)bigeminie /

— chybkie i wysokie Corriganscher Puls m częste frequenter Puls m

— dobrze wypełnione gutgefüllter Puls m

— drutowate drahlartiger Puls m. Drahtpuls m

— dwubitne dikroter Puls m, dikrotischer Puls m

— dziwaczne Kussmaulscher Puls m

— faliste schwankender Puls m, undulie-render Puls m

— gorączkowe Fieberpuls m

— katakrotyczne Katakrotismus m

— ledwo   wyczuwalne   fast   unfühlbarer Puls m, jagender Puls m, Zitterpuls m

— leniwe träger Puls m

— male kleiner Puls m, Mikrosphygmie/ miarowe gleichmäßiger Puls m, regelmäßiger Puls m, Eurythmie f

— miękkie weicher Puls m

— mocne kräftiger Puls m

— — i pełne voller und kräftiger Puls m

— napięte  gespannter  Puls  m,   straffer Puls m

— niemiarowe irregulärer Puls m, unregelmäßiger Puls m, arrhythmischer Puls m

— nierówne ungleicher Puls m

— niewyczuwalne unfühlbarer Puls m

—- nitkowate fadenförmiger Puls m. Fadenpuls m

— obwodowe peripherer Puls m

— podczas snu Schlafpuls m

— po wysiłku Arbeitspuls 777

— prawidłowe Eurythmie/

— przedsionkowe Vorhofpuls m

— przepuszczające aussetzender Puls m, intermittierender Puls m

— przyśpieszone beschleunigter Puls m

— puste leerer Puls m

— rzadkie seltener Puls m

— skaczące schwirrender Puls m, vibrierender Puls m

— słabe schwacher Puls m

tętno słabo napięte wenig gespannter Puls m

— — wypełnione oberflächlicher Puls m

— spoczynkowe Ruhepuls m

— sprężyste elastischer Puls m

— szybkie schneller Puls m

tętnicy grzbietowej stopy Fußpuls m

— — promieniowej Radiai(is)puls m

— tętniczkowe   przy   ucisku   paznokcia (Finger)nagelpuls m

— trojacze dreischlägiger Puls m

— trójbitne dreischlägiger Puls m

— twarde harter Puls m

— udowe Femoralispuls m

— ujemne Vorhofpuls m wątrobowe Leberpuls m

— włośniczkowe Kapillarpuls m

— wolne langsamer Puls m

—- zmienne labiler Puls m

— żylne Venenpuls m

— — komorowe Kammerpuls m tężcopodobny tetanusähnlich tężec m Tetanus m, Starrkrampf m

— macicy Tetanus m uteri, Krampfwe-hen fpl

— mózgowy Kopftetanus m

— noworodków Tetanus m neonatorum, Neugeborenentetanus m

— późny Spättetanus m

— otwarcia Öffnungstetanus m

— przedni Episthotonus m

— tylny Opisthotonus m

— wyprostny Orthotonus m tężnia /(chrustowa) (Dorn)gradierwerk n tężyczka / Tetanie /

ciężarnych Schwangerschaftstetanie /

— hiperwentylacyjna Hyperventilationte-tanie / Atmungstetanie /

— hipokalcemiczna hypokalzämische Te-tanic /

— intoksykacyjna Intoxikationstetanie /

— jawna manifeste Tetanie /

— noworodków Neugeborenentetanie/

— objaw Chvostka Chvostek-Zeichen n Trousseau Trousseau-Zeichen n

— oskrzelopochodna Bronchotetanie /

— po usunięciu gruczołów przytarczycznych Tetania / parathyreopriva

— — — gruczołu     tarczowego     Tetania / thyrcopriva

— twarz Tetaniegesicht n. Karpfenmaul m

— utajona latente Tetanie / Tetaniebereit-schaft /

— wiosenna Frühjahrstetanie/

— zawodowa berufsbedingte Tatanie / tężyczkowy tetanieartig, tetanisch tiamina/Thiamin «, Aneurin n, Vitamin n B l tiazol m

Thiazol n tigmotaksja / Thigmotaxis /

tigmotropizm

415

tlen

tigmotropizm m Berührungsreiz m, Kontakttropismus m tik m Tic m

— bolesny Tic m douloureux, schmerzhafte Gesichts verziehungen fpl

— drgawkowy Tic m convulsif, Gesichts-krampf m, Prosopalgie /

— potakiwania Nickkrampf m. Salaam-krampf m

— powiekowy Lidzittern n tiksotropia / Tixotropie / timbre m glosu Klangfarbe/ tioalkohol m Thioalkohol m

tioantymonian m sodowy Natriumthioanti-

monat n

tiocyjan m Rhodan «, Thiozyanogen n tiocyjanian m Thiozyanat n, Rhodanid n,

Schwefelzyanat n

— allilu Thiozyansäureallylester m potasowy Kaliumthiozyanat n

tiofenol m Tiophenol n

tiofosforan m Thiophosphat n

tiofosgen m Thiophosgen n

tioglikol m Thioglykol n

tiokarbamid m Thiokarbamid n, Thioharn-stoff m

tiokwas m Tiosäure /

tiomocznik m Thioharnstoff m, Thiokarbamid n, Schwefelharnstoff m

tionina /Thionin n

tionyl m Thionyl n

tiopuryna / Thiopurin n

tiosemikarbazon m Thiosemikarbazon n

tiosiarczan m Thiosulfat n

sodowy Natriumlhiosulfat n

tiouracyl m Thiourazil n

tiouretan m Thiourethan n

tkanka / Gewebe n

— bliznowata Narbengewebe n

— chłonna zob. też tkanka limfatyczna Lymphgewebe n

— chromochlonna Chromafingewebe n

—---- chrzestna Knorpelgewebe n

— embrionalna embryonales Gewebe n

— glejowa Gliagewebe n

— gruczołowa    adenoides    Gewebe    n, Drüsengewebe n

— hodowlana Zuchtgewebe n

— jamista Schwellgewebe n

— — pochwy Schiedenschwellgewebe n

— kolagenowa kollagenes Gewebe n

— kosmówkowa Choriongewebe n

— kostna Knochengewebe n

— krwiotwórcza blutbildendes Gewebe n

— limfatyczna lymphatisches Gewebe n

— łączna Bindegewebe n

— — barwnikowa Pigmentbindegewebe n

— — bliznowata Narbenbindegewebe n

tkanka łączna luźna lockeres Bindegewebe n

— — podskórna Unterhautbindegewebe n

— — siateczkowa  retikuläres   Bindegewebe n

— sprężysta elastisches Bindegewebe n

— — szklista hyalines Bindegewebe n

— — włóknista faseriges Bindegewebe n

— łożyskowa Plazentargewebe n

— martwicza nekrotisches Gewebe n

— mezenchymalna Mesenchymgewebe n

—- miąższowa Parenchymgewebe n

— mięśniowa Muskelgewebe n

— mózgowa (Ge)hirngewebe n

— nabłonkowa Oberhaut(zell)gewebe n

— nerkowa Nierengewebe n

— nerwowa Nervengewebe n

— nowotworowa  Tumorgewebe  n,  Geschwulstgewebe n

— ochronna Schutzgewebe n

— okołoodbytnicza Paraproktium n

— okołopochwowa Parakolpium n okołozebowa Paradontium n

— oporowa Stützgewebe n

— płucna Lungengewebe n

— podskórna Unterhautgewebe n, Sub-k utis/

— podsurowicowa subseröses Gewebe n

— podścieliskowa Stromagewebe n, Grundgewebe n

pokrywająca Deckgewebe n

— przewodząca Leitungsgewebe n

— rakowa Krebsgewebe n

— roślinna Pflanzengewebe n

— siateczkowa netzförmiges Gewebe n, Retikulärgewebe n

— skórna Hautgewebe n

— sprężysta elastisches Gewebe n

— ścięgnista Sehnengewebe n

— śledzionowa Milzgewebe n

— śluzowata Schleimgewebe n

— śródbłonkowa endotheliales Gewebe «, Endothelgewebe n

— śródmiąższowa interstitielles Gewebe n

— tłuszczowa Fettgewebe n

—  — podskórna Unterhautfettgewebe n

— trądowa Lepragewebe n

— włóknista fibröses Gewebe n

— zarodkowa  embryonales  Gewebe  n, Keimgewebe n

— zastępcza Ersatzgewebe n

— ziarninowa Granulationsgewebe n

— zrogowaciała Horngewebe n tkankopochodny histogen tkankowaty histoid, gewebsartig tkankowiec m Mehrzeller m,

Metazoon n tlen m, O Sauerstoff m O

— atmosferyczny Luftsauerstoff m

—••- ciekły flüssiger Sauerstoff m

tlen

416

toksalbumina

tlen,  ciśnienie   parcjalne   Sauerstoffpartial-druck m

deficyt m Sauerstoffdefizit n

— dług m Sauerstoffschuld /

— krwi Blutsauerstoff m

— krzywa dysocjacji Sauerstoff-Disozia-tionskurve /

— powinowactwo Sauerstoffaffinität /

— pułap Sauerstoffkapazität/

— różnica  tętniczo-żylna   arterio-venöse Sauerstoffdifferenz /

— toksyczność Sauerstofftoxizität /

wysycenie hemoglobiny Sauerstoffsättigung / tlenek m Oxid «, Oxyd n

— azotu Stickoxid «, Stickstoffmonoxid n, NO

— cynkowy Zinkoxid n

węgla   Kohlen(mon)oxid  «,   Kohlen (stoffjgas n tlenoterapia / Sauerstofftherapie /'

—   pod  dodatnim  ciśnieniem  Sauerstoff-

—Überdrucktherapie /

tlenowce m pl aerobe Bakterien//?/, Sauerstoff gruppe /

tlenowy sauerstoffbenötigend

tocznia /brzuszna Bauchpresse/

tłok m Stempel m, Kolben m

— strzykawki Spritzenzylinder m tłuczek m (moździerza) Pistill «, Stößel m

— do    rozcierania    proszków    Pulver-stößcl m tłumienie n Abdämpfung/, Supression f

— afektu Affektverdrängung / tłusty fett(ig), schmierig tłuszcz m Fett n

— ciekły flüssiges Fett m

— jadalny Speisefett n

— kakaowy Kakaofett n

kokosowy Kokosfett n, Kokosbutter/

— kostny Knochenfett n, Knochenöl n mleka Milchfett n

— — krowiego Kuhmilchfett n

— muszkatołowy Muskatnußöl n

— obojętny Naturalfett n

— palmowy Palmfett n

— prosty einfaches Fett n

— roślinny Planzenfett n

—- rybi Fischöl n stały festes Fett n

— syntetyczny synthetisches Fett n wieprzowy Schweinfett n

— zapasowy Depotfett n

— zwierzęcy Tierfett n tłuszczak m Lipom n,  Lipoma n, Fettgeschwulst /

— grasicy Thymuslipom n mięsakowy Liposarkom n

tłuszczaki m pl szyi symetryczne Madelung-

scher Fetthals m

tłuszczakochrzęstniak m Lipochondroma n tłuszczakomięsak m Liposarkom n tluszczakomięśniak m Lipomyom n

tłuszczakośluzak m Lipomyxom n tłuszczakowatość / Lipomatose /

— bolesna Lipomatosis/dolorosa, Dercum-

—Krankheit/

rozsiana Lipomatose/multiple

— rodzinna Lipomatosis/multiple fami-

liaris

symetryczna   Lipomatose / multiple

symmetrische, Madelung-Fetthals m tłuszczakowaty lipomatös, fettgeschwulstig tluszczakowłókniak m Fibrolipom n tłuszcze m pl

Fette n pl

— nasycone gesättigte Fette n pl

— nienasycone ungesättigte Fette n pl

— pochłanianie n Lipophagie/

— punkt m topnienia Schmelzpunkt m trawienie n (rozpad m) Lipolyse /

— zapotrzebowanie n Fettbedarf n

— zmydlanie n Verseifung/'

zużycie n Fettverbrauch m tłuszczomocz m Lipiduric / tłuszczoodporny fettdicht tłuszczopodobny fettähnlich tłuszczowaty

fettartig, speckig tłuszczowce m pl Lipoide n pl tłuszczowy fettig

tłuszczyk m Pinguccula/ Lidspaltenfleck m toaleta / Toilette / Abort m toczeń m Lupus w, Schwindflechte /

— błony śluzowej Schleimhautlupus m

— przerostowy elephantiastischer Lupus m

— rumieniowaty Schmetterlingsflechte f, Lupus m erythematodes

— — podskórny Lupus m erythematodes profundus

— — przewlekły Erythematodes m inte-gumenlalis

— — układowy Erythematodes m visceralis strupiasty Lupus m mit  Krustenbildung, Lupus m crustosus

— twarzy Gesichtslupus m

złuszczający Lupus m mit Schuppung,

Lupus m exfoliativus, Erythematodes m

chronicus disseminatus toczniowy lupö s togawirusy m pl Togaviren n pl tojad m mocny Eisenhut m, Akonit n tok m Verlauf m

— myśli Idcenablauf m, Tdeengang m tokochinon m Tokochinon n tokoferol m Tokopherol «,  Vitamin n E,

Fertilitätsvitamin n toksalbumina / Toxalbumin n

toksemia

417

torakometr

toksemia / Toxämie /

— • bakteryjna Bakteriotoxämie f

— gonokokowa Gonotoxämie/ Gonokok-

kensepsis/

wątrobowa Hepatotoxämie / toksemiczny toxämisch toksogenina/Toksogenin n toksoid m Toxoid n toksoplazmoza /

Toxoplasmose /

— oczna Augentoxoplasmose /, Chorio-retinitis /

— skóry Hauttoxoplasmose/

— układu nerwowego zerebrale Toxoplasmose /

— utajona latente Toxoplasmose /

— węzłowa Lymphknotentoxoplasmose/

— wrodzona angeborene (konnatale), Toxoplasmose /

toksoplazmina/Toxoplasmin n

toksyczność / Toxizität /, Giftigkeit /

toksyczny toxisch

toksyderma / Toxidermie /

toksyfobia / Toxiphobie /

toksykolog m Toxikologe m

toksykologia / Toxikologie /, Giftlehre /

toksykomania / zob. też zależność lękowa Toxikomanie/ Giftsucht/

toksykoza /Toxikose f

toksyna/zob. też jad Toxin n

botulinowa Botulinustoxin n

— ektotoksyna / Ektotoxin n

— endotoksyna / Endotoxin n

gonokokowa Gonokokkentoxin n

— gronkowcowa Staphylokokkentoxin n

— hemolityczna Hämatoxin n, Hämoto-xin n

tężcowa Tetanustoxin n toksyny f pl Toxinen n pl

epidermolityczne epidermolytische Toxinen n pl tolerancja / Toleranz /

— cukru Zuckertoleranz/

immunologiczna immunologische Toleranz/

— krzyżowa Kreuztoleranz/

— leku Arzneimitteltoleranz/

— metaboliczna metabolische Toleranz /

— tkankowa Gewebsverträglichkeit /

tolerować tolerieren, vertragen

toluen m Toluen n, Toluol n

toluidyna / Toluidin n

tomatyna / Tomatin n

tombak m Tombak m

tomograf m Tomograph m, Röntgenschicht-gerät n

tomografia / Tomographie / Schichtendarstellung/

— komputerowa Computer-Tomographie /

tomografia   komputerowa emisyjna Emis-sions-Computer-Tomographic /

— ultradźwiękowa Ultraschalltom ogra-phie/

tomogram m Tomogramm n, Schichtaufnahme /

ton m, Ton m, Klang m

— kłapiący Klappton m

— mięśniowy Muskelton m

— płucny Pulmonalton m

— podwójny Traubego (Traubescher) Doppelton m

— serca I l. Herzton m

— — II 2. Herzton m III 3. Herzton m

—       IV 4. Herzton m

— — przedsionkowy Herzvorhofston m ----- rozdwojenie Dichotomie/

—       rozszczepienie Spaltung/

— — rozkurczowy diastolischer Herzton m

— — skurczowy systolischer Herzton m

— własny Eigenton m

— zastawkowy Klappenton m

— — aorty Aortenklappenton m

tonacja/barwna Farbtönung/

toniczno-kloniczny tonisch und klonisch

toniczny tonisch

tonizujący Ionisierend

tonizować tonisieren

tonograf m Tonograph m

tonogram m Tonograrnm n

tonometr    m Tonometer n, Blutdruckmesser m

— aplanacyjny Applanometer n

— impresyjny (wgniatający) Ophtalmoto-

nometer m tonometria / Tonometrie / (Blut)druckmes-

sung/

tonsillitis/Tonsillitis / tonsilotom m Tonsillotom n, Tonsillcnmesser «,

Tonsillenschere / tonsilotomia /Tonsillotomie / tonus m Spannung / Spannkraft /

— tkankowy Gewebstonus m

topektomia / Topektomic /

topienie n Schmelzen n

topliwy (ein)schmelzbar

topnienie n Schmelzen n

topognozja / Topognosis /

topografia / Topographie / Lagebeschreibung/

topoizomeraza / Topoisomerase /

topola / balsamowa Balsampappel /

tor m, Th Thorium n, Th

torakograf m Thorakograph m

torakografia / Thorakographie /

torakometr m Thorakomeler «, Brustkorbmeßapparat m

27 Podręc/ny słownik

torakometria

418

torebka

torakometria / Thorakometrie /, Brustkorbmessung f

torakoplastyka/Thorakoplastik/ Brustkorbplastik /

torakoskop m Thorakoskop «, Brust(raum)-endoskop «

torakoskopia/Thorakoskopie/ Brustendo-skopie /

torakotomia / Thorakotomie / Brustraumeröffnung /

torba / Tasche/, Beutel m, Sack m

— lekarska Ärztetasche /

— opatrunkowa Verbandstasche /

— pierwszej pomocy Erste-Hilfe-Kasten m

— sieciowa Netzbeutel m - z lekami Taschenapotheke /

— -    narzędziami Instrumentcntasche /, Taschenbesteck n torbiel / Zyste /

— bąblowcowa Echinokokkenzystc/, Hy-datidenzyste /

— brzuszna Abdominalzyste /

— czekoladowa Schokoladenzyste/, Teerzyste /

— dziąsłowa Zahnfleischzyste /

— galaretowata Überbein n

—   — nadgarstka Handgclenküberbein n

— gruczołu Drüsenzyste/

— — krokowego Prostatazyste/

— — potowego Schweißdrüsenzystc /

— i przepuklina rdzenia Myelozystozele / — — mózgowo-rdzeniowa   Myelozy-stomeningozele /

— jajnika Eierstockzyste /, Ovarialzyste/

— jajowodowo-jajnikowa     Tuboovarial-zyste /

— jednokomorowa unilokuläre Zyste/

— jelita Darmzyste /

— kaszowata Atheromzyste /

— koloidowa Kolloidzyste/, Gallertzyste/

— •  korzenia zęba Zahnwurzelzyste/

— kostna Knochenzyste /

krwawa Blutzyste / Hämalozyste /

—— limfatyczna Lymphozele/

— łojowa Talg(drüsen)zyste /

— mleczna Milchzyste/

— — sutka Galaktozele /

— mleczowa Chylozyste /

—   moczowa Harnzyste /

— mózgowa Gehirnzyste /

— Nabotha Nabothscher Follikel m najądrza Nebenhodenzyste/'

— nasieniowa Spermatozele /

— naskórkowata Epidermoidzyste /

— nerki Nierenzyste /

— okolonerkowa paranephritische Zyste/

—  pępowiny Nabelschnurzyste /

— płuca Lungenzyste/

torbiel pochewki ścięgna Schnenscheidenzyste/

— pochodna Tochterzyste/

— pochwy Vaginalzyste /

— podjęzykowa Unterzungengeschwulst/

— pojedyncza Solitärzyste f

— potowa Hidrozyste / Schweißzyste/

— poudarowa postapoplektische Zyste / powietrzna Aerozele /

— po wylewie krwi do tkanki Extravasa-tionszyste /

prawdziwa echte Zyste /

— przełyku Osophagozcle/

— przewodów skrzelowych Kiemenzyste/

— przewodu nosowo-łzowego Tränengang-zyste /

—- przewodu ślinianki Speichelgangzyste /

— — żółciowego Gallengangzyste /

— przyzębowa Kieferzyste /

— rdzenia kręgowego Rückenmarkszyste/ Myelozyste /

— rogowa Keratinzyste /

— - ropna Eiterzyste/, Eitersack m

— rzekoma Pscudozyste /

— rzekomośluzowa (jajnika) Pseudomuzin-zyste/

— skórzasta Dcrmoidzystc /

— ślinowa Speichelzyste / Sialozyste/

— śluzowa Mukoidzyste / Schleimzyste/

— trzustki Pankreaszyste / uszypulowana Stielzyste/

— węzła chłonnego Lymphknotenzyste f, Adenolymphozele /

— wielokomorowa mehrkammerige Zyste/, multilokuläre Zyste/

—- zastoinowa Retentionszyste/

— — nerki Nierenretentionsgeschwulst/

— —   śluzówki Schleimretentionszyste /

— zęba zawiązkowa Zahnfollikelzyste / torbielak m Kystom n, Zystom n, Źysten-geschwulst /

— potowy Hydrozystom n torbielakorak m Zystokarzinom n torbielakowłókniak m Zystofibrom n torbielowatość / nerek

polyzystische Nierendegeneration / Zystonephrose / - płuca Sacklunge/

— sutka Zystenmamma /

— wątroby Zystenleber / torbielowaty zystenförmig, zystoid torebka / Kapsel /

— gruczołu Drüsenkapsel /

— kłębka Glomeruluskapsel /

— nadnerczowa Nebennierenkapsel/

—   nerkowa Nierenkapsel/

— neuronu Nervenkapsel /

— ochronna Schutzkapsel/

—    soczewki Linsenkapsel /

— stawowa Gelenkkapsel /

torebka

419

trawienie

torebka stawu kolanowego Kniegelenkkapsel/

— tłuszczowa Fettkapsel/

— — nerki Nierenfettkapsel f

— wątrobowa Leberkapsel /

— wewnętrzna innere Kapsel f

— włóknista Bindegewebskapsel/ fibröse Kapsel /

— zewnętrzna äußere Kapsel/ torebkowaty kapselaratig, kapseiförmig torebkowy kapsulär torowanie n Fazilitation /

torulina / Torulin n towarzystwo n Gesellschaft /

— naukowo-lekarskie medizinisch-wissenschaftliche Gesellschaft /

— lekarskie Ärztegesellschaft/ tożsamość / Identität / TPN Abk. für Triphosphopyridin-Nukleo-

tid n tracheobronchopathia / Tracheobronchopa-

thia/ tracheobronchoscopia/Tracheobronchosko-

Pie/

tracheomalacja / Tracheomalazie / tracheotom m Tracheotom n, Tracheotomie-

messer n

tracheotomia / Tracheotomie f, Luftröhrenschnitt m

— dolna untere Tracheotomie/

— górna obere Tracheotomie/

— nagła Nottracheotomie /

— przez nacięcie stożka sprężystego Koni otomie/

tragakant m Tragacantha/

tran m Tran m

trankwilizator m Tranquilizer m

trans m Trance m

transacylazy f pl Transazylasen f pl

transaminacja / Transaminierung /

transaminaza / Transaminase / Äminophe-rase f

glutaminowo-pirogronowa Glutamat-Pu-ryvat-Transaminase /

— pirogronowo-glutaminowa surowicy Se-rum-Glutamat-Puryvat-Transaminase / Abk. SGPT

— szczawianowo-octowo-glutaminowa surowicy Serum-Glutamat-Oxal-azetat-Trans-aminase/ Abk. SGOT

— szczawiowo-octowa Oxalessigsäuretrans-

aminase /

transcendentalny transzendental transferazy f pl Transferasen f pl transferyna Transferrin n transformacja /

Transformation /

— antygenowa Antigen-Transformation/

— nowotworowa komórek maligne Transformation /

transformator m Transformator m transfuzja/zob. przetoczenie Transfusion/ transglikozydazy f pl Transglykosidasen f pl

transkortyna/Transkortin n, Abk. CBG transkrypcja / Transkription / transkryptaza / Transkriptase / translacja /

Translation / translokacja / fragmentu chromosomu Chro-mosomenstückaustausch   m,   Transloka-tion /

transmetylaza / Transmethylase / transmigracja/ Transmigration / transmisja / Übertragung / Transmission / transmiter m

Transmitter m transmuralny transmural transmutacja / Transmutation / transparentny transparent, durchscheinend

transpiracja/Transpiration/Ausdünstung/ transplantacja/zob. przeszczepianie Transplantation /

transplantat m zob. przeszczep Transplantat n transport m Transport m

bierny passiver Transport m

—— czynny aktiver Transport

— kanalikowy maksymalny tubuläres Transportmaximum n

— rannych Verwundetentransport m

— ułatwiony erleichterter Transport m transportować transportieren transpozon m Transposon n transpozycja /

Transposition /

wielkich pni tętniczych Transposition /

der großen Gefäße

— żył płucnych Transposition/der Lungenvenen

transrektalny transrektal

transseksualizm m Transsexualität/

transwersja / Transversion /

transwestytyzm m Transvestitismus m

trapezowaty trapezförmig

traumatolog m Unfallarzt m, Unfallchirurg m

traumatologia/Traumatologie/ Unfallheilkunde /

trawiący hektisch, zehrend

trawienie n Digestion/ Verdauung/ Atzen n białka Eiweißverdauung/

— enzymatyczne enzymati scher Aufschluß m

jelitowe Darmverdauung/

— pepsyną Pepsinverdauung/

— i kwasem solnym Pepsinsalzsäureverdauung /

— prawidłowe normale Verdauung/ Eu-pepsie /

— śliną Speichelverdauung/

— tłuszczu Fettverdauung/ Lipolyse/ trzustkowe Pankreasverdauung f

— upośledzone mangelhafte Verdauung/

trawienie

420

trombogen

trawienie w jamie ustnej Mundverdauung/

— — jelicie cienkim Dünndarmverdauung/ trawienny peptisch, digestiv trąbka / Tubę /, Trompete /

— słuchowa Ohrtrompete/ Ohrtube/

— — (dla   niedosłyszących)   Hörrohr   n

(des Schwerhörigen) trąbkowy tubar trąd m Lepra / Aussatz m

—- guzowaty knotige Lepra/

— plamisty Fleckenlepra f, Fleckenaussatz m

— plamisty biały weiße Fleckenlepra/ skórny Hautlepra /

— z powikłaniami nerwowymi Nervenlep-

ra /

trądowy lepr(omat)os trądziak m Leprom n trądzik m Akne /, Finncnausschlag m

— bliznowcowy Keloidakne /

— bromowy Bromakne /

—— chlorowy    Chlorakne   /,    Chloraus-schlag m

— dziegciowy Teerakne / jodowy Jodakne /

— kiłowy Luesakne /

— krostkowy pustulöse Akne/

— młodzieńczy Akne /'der Jugendlichen

— ospowaty Pockenfinne/

— parafinowy Paraffinakne /

— polekowy Arzneimittelakne/

różowaty Kupferfinne/ Rosazea/

— smołowy Teerfinnen//?/, Akne/picea

— zaskórnikowy Komedonenakne/

— zawodowy Berufsakne / trądzikowaty akneförmig trefocyt m Trephozyt m trehaloza / Trehalose f tremor m Tremor m trend m

Trend m trening m Training n

— autogeniczny autogenes Training « treonina / Threonin n trepan m Trepan m, Trephine / Bohrer m

— czaszkowy Schädelbohrer m trepanacja / Trepanation /

— czaszki  Schädelbohrung /   Schädeleröffnung/

— korzenia zęba Zahnwurzeltrepanation /

— wyrostka sutkowego Warzenfortsatz-trepanation / Mastoidtrepanation / zęba Zahntrepanation /

trepanować trepanieren

trepanematoza / Trepanematose /  Spiro-chätose /

treść/Inhalt m

— żołądkowa Mageninhalt n trędowaty leprös, leprakrank, Aussätziger m

tredownik m Scharbockkraut n triada / Triadę /

— wątrobowa hepatische Triadę/ trichlorek m Trichlorid n

— antymonu Antimontrichlorid n

— arsenu Arsentrichlorid n trichlorometan    m    Trichloromethanol    n,

Chloroform n trigliceryd m Triglyzerid n trijodotyronina / Trijodothyronin n trimetoprym m Trimethoprim n trimetyloamina /

Trimethylamin n triozy f pl Triosen//?/ triploidia / Triploidie / trisomia / Trisomie / troczek m Retinaculum «, Halteband n

boczny rzepki äußeres Halteband n der

Kniescheibe

— dolny mięśni strzałkowych unteres Halteband n der Sehnen der Wadenbeinmuskeln

— górny mięśni strzałkowych oberes Halteband n der Sehnen der Wadenbeinmuskeln

— przyśrodkowy rzepki Halteband n der Kniescheibe

trołika / włosa Trichotrophie / Haarernährung /

trofoblast m Trophoblast m trofoblastoma / Trophoblastom n trofospongium n Trophospongium n trofotropizm m

Trophotropismus m trofotropowy trophotrop trokar m Trokar m, Troikar m trombastenia / Thrombasthenie / Throm-

bozytenschwäche / trombaza / Thrombase / trombektomia / Thrombectomie / trombidioza / Trombidiose / Erntekrätze /

trombikulaza/Trombikulose/ Laufmilben-

krankheit /

trombina / Thrombin n trombinogen m Prothrombin n trombocyt m zob. krwinka płytkowa Throm-bozyt m, Blutplättchen n

— olbrzymi Megathrombozyt m, Riesen-blutplättchen n trombocytemia / Thrombozythämie / Blut-

plättchenanstieg m

trombocytopatia / Thrombozytopathie / trombocytopenia/Thrombozytopenie/ Blutplättchenverminderung / trombocytopoeza /

Thrombozytopoese f trombocytoza / Thrombozytose / tromboelastografia f Thromboelastographie / tromboelastogram m

Thromboelastogramm n trombofilia / Thrombophilie / trombogen m Thrombogen n

trombokinaza

421

trychinowy

trombokinaza / Thrombokinase /

— osocza krwi Plasmathrombokinase/

— tkankowa Gewebsthrombokinase / tromboksan A2 m Thromboxan A2 n tromboksany (TX) m pl Thromboxane n pl

(TX)

trombolityczny thrombolytisch tromboliza / Thrombolyse / Koagulolyse / trombopatia / Thrombopathie /

thromboplastyna/Thromboplastin n, Thrombokinase/, Koagulin n

— osoczowa Plasmathromboplastin n

— tkankowa Gewebsthromboplastin n tromboplastynogen m Thromboplastinogen n tromboplastynogenaza / Thromboplastino-

genase /

trombopoetyna /Thrombopoetin n trombozym m Thrombozym n tropeina / Tropein n tropeolina /Tropäolin n tropidyna/Tropidin

n tropikalny tropisch

— (-a) medycyna / Tropenmedizin / tropina / Tropin n tropizm m Tropismus m

—- ujemny Apotropismus m

tropiomiozyna/Tr oporny osi n n

trojazotan m glicerylu Trinitrin «, Nitro-glizerin n

trójbitność / (tętno) Trikrotismus m (Puls), Drcischlägigkeit /

trójbitny trikrot (Puls), dreischlägig

trójboczny dreiseitig

trójbruzdowy dreifurchig

trójbrzuścowy (mięsień) dreibauchig (Muskel)

trójchromatyzm m Dreifarbensichtigkeit /, Trichromatopsie /

trójchromosomowy dreichromosomig

trójcukier m Trisaccharid n

trójczłonowy dreigliedrig

trójdzielny trikuspidal, dreiteilig

trojetylenomelamina / Triäthylenmelamin «, Abk. TEM

trójetyloamina / Triäthylamin n

trójfazowy dreiphasig

trojglowy dreiköpfig

trójgraniec m Trokar m

— brzuszny Bauchtrokar m

do punkcji próbnej Probetrokar m

— — zatok przynosowych Nebenhöhlen-

trokar m

trójguzkowy dreihügelig, dreizackig trójhydroksypuryna / Harnsäure / trójkąt m Dreieck «, Trigonum n

— lędźwiowy Ledendrcieck n pęcherza Harnblasendreieck n

— podżuchwowy Unterkieferdreieck n

trójkąt tętnicy szyjnej Karotisdreieck n

— udowy Schenkeldreieck n

— węchowy Trigonum n olfactorium trójkątnogłowość / Trigonozephalie / trójkątny dreieckig trójnóg m Dreifuß m trójobjaw m

Trias / trójoctan m Triazetat n trójosiowy dreiachsig trójpierścieniowy trizyklisch trójplatkowy trikuspidal, dreihügelig

trójpłatowy dreilappig trójpostaciowy timorph trójrowkowy dreifurchig trójrzęskowy dreigeißelig trójsacharyd m Trisaccharid

n trójsiarczek m arsenu Arsentrisulfid n trójstearynian m glicerylu Tristearin n trójterpeny m pl Triterpene n pl trójtlenek m

Trioxid n

— arsenu Arscntrioxid n

— fosforu Phosphortrioxid n

— siarki Schwefeltrioxid n trójwarstwowy dreischichtig trójwartościowy dreiwertig, trivalent trojwierzcholkowy dreizipfelig

trójwymiarowy dreidimensional trójzębny dreizackig trucizna / zob. też jad Gift n trudności f pl Schwierigkeiten f pl trujący

giftig, toxisch trumienka / martwaka Sequesterlade / trumna / Sarg m trup m Kadaver m trupi kadaverös trupiarnia /

Leichenhalle / trupioblady leichenblaß trwać persistieren, fortdauern trwałość /' Beständigkeit /,  Haltbarkeit /",

Stabilität /

— chemiczna chemische Beständigkeit/

— fizyczna physische Beständigkeit/

— pamięci Gedächtniskontinuität /

trwały beständig, haltbar, stabil

w środowisku zasadowym basisch beständig

trwanie «Fortdauer/

trwoga/Angst/ Furcht f\ Schrecken n

trwożliwość/Angstlichkeit/ Furchtsamkeit/

trwożliwy ängstlich, furchtsam

tryb m życia Lebensart / Lebensweise /

trybadyzm m Tribadie /

trybula /leśna Kerbel m

trychiaza /Trichiasis /

trychina / Trichine / Haarwurm m

trychinoskop m Trichinoskop «, Fleischbeschaumikroskop n

trychinowy trichinös

trychinoza

422

trzustka

trychinoza / Trichinose /

trychobezoar m Trichobezoar m

trychofagia/Trichophagie f. Haaressen n

trychofobia / Trichophobic /

trychologia / Haarlehre /

trychomania / Trichomanie /', Haarrupfen n

trychosporoza / Trichosporie /, Haarpilz-krankheit /

trychostrongyloza/Trichostrongylusbefall m

trychotillomania / Trichotillomanie /, Ha-arrupfsucht /

trygonelina/Trigonellin n

trypaflawina / Trypaflavin n

trypanosoma/Trypanosoma «, Schlafkrankheiterreger m

trypanosomoza / Trypanosomiasis f, Trypa-nosomenkrankheit/, Tsetsekrankheit /

— afrykańska Chagaskranheit/, afrikanische Schlafkrankheit/

— amerykańska südamerikanische Schlafkrankheit /

trypanoza / Typanose /

trypsyna / Trypsin n

inhibitory OT/>/Tripsin-Inhibitoren mpl

trypsynogen n Trypsinogen n

tryptamina / Tryptamin n

tryptaza / Tryptase /

tryptofan m Tryplophan n, B-Indolylalanin n

trypton m Trypton n

tryt m, T Tritium «, T

trytanopia / Blaublindheit /

trząś m Klonus m

— rzepki Patellarklonus m

— stopy Fußklonus m trząść sie schlottern, beben trzcina / cukrowa Zuckerrohr n trzebić kastrieren, entmannen trzebienie

n Kastration f, Entmannung /' trzebieniec m Kastrat m, Eunuch m trzeciaczka / Tertian(a)fieber n trzeciorzędowy tertiär,

ternär trzeć reiben, frottieren trzepotać flattern trzepotanie n Flattern n

— komór serca Herzkammerflffttern n

— miarowe regelmäßiges Flattern n niemiarowe unregelmäßiges Flattern n

— przedsionków Vorhofflattern n

— serca Herzflattern n trzeszczący knisternd, krepitierend trzeszczeć knirschen, knacken, knistern, kre-

pitieren trzeszczenia n pl Krepitation /, Knistern n

— mokre nasse Krepitation /

— niedodmowe^Atelektasenknistern n

— obrzękowe Ödemknistern n

— pergaminowe Pergamentknistern n, Pergamentknittern n

trzeszczenia suche trockene Krepitation /

— wilgotne feuchte Krepitation / trzeszczki/p/ Sesambeine n pl trzewia pl Eingeweide n pl

— jamy brzusznej Bauch(hohlen)eingewei-de n pl

— małe Splanchnomikrie /

— miednicy Beckencingeweide n

— olbrzymie Splanchnomegalie/

— opadnięcie n Splanchnoptosis /

—— rozcięcie n Splanchnotomie / trzewno-czuciowy viszerosensorisch trzewny viszeral

trzeźwość/Nuchternheit/, Bedachtsamkeit/ trzeźwy nüchtern trzon m Körper m, Röhrenknochenschaft m

— języka Zungenkörper m

— kości biodrowej Darmbeinkörper m

—        długiej Diaphyse/ Röhrenknochenschaft m

— — kulszowej Sitzbeinkörper m

— — łokciowej Ellenschaft m

— — łonowej Schambeinkörper m

— -— promieniowej Speichenschaft m

— — ramiennej Oberarmschaft m

—   — skokowej Sprungbeinkörper m

— — udowej Oberschenkelschaft m

— kowadełka Amboßkörper m

—   kręgu Wirbelkörper m

— macicy Gebärmutterkörper m

— mostka Brustbeinkörper m

— najądrza Nebenhodenkörper m

— pęcherza (moczowego) Harnblasenkörper m

— pęcherzyka żółciowego Gallenblasenkörper m

—  piszczeli Schienbeinschaft m

— prącia Gliedschaft m

— sklepienia Gewölbekörper m

— strzałki Wadenbeinschaft m

— szczęki Oberkieferkörper m

— trzustki Bauchspcicheldrüscnkörper m

— żebra Rippenkörper m

— żołądka Magenkörper m

— żuchwy Unterkieferkorper m trzonek m Griff m. Stiel m trzonowiec m Molar m, Back(en)zahn m,

Mahlzahn m trzonowy diaphysär trzustka / Bauchspeicheldrüse /

— bezsoczność / Pankreasachylie /

— dodatkowa Nebenpankreas n

— diagnostyka Pankreasdiagnostik/

— diastaza / Pankreasdiastase /

— lipaza / Pankreaslipase /

— martwica / Pankreasnekrose /'

— rak m Pankreaskarzinom n

— scyntygrafia / Pankreasszintigraphie /

trzustka

423

tworzywa

trzustka, torbiel/'Pankreaszyste/

— transplantacja / Pankreastransplanta-

tion/

zapalenie n Pankreatitis/,

Entzündung / der Bauchspeicheldrüse trzustkopochodny pankreatogen trzustkowo-dwunastniczy    pankreatikoduo-

denal

trzustkowo-śledzionowy pankreatikolienal trzustkowy pankreatisch trzydniowy dreitägig trzymacz m języka

Zungcn(faß)zange /

— powieki (Sperr)lidhalter m trzymadło n do gaiki ocznej Augapfelhalter m trzystopniowy dreistufig tuberkulid m

Tuberkulid n tuberkulina/Tuberkulin n

— Calmette'a Calmettetuberkulin n

— nowa Neutuberkulin n

— stara Alttuberkulin n, Abk. AT tuberkulostatyczny tuberkulostatisch, tuberkulosehemmend tubus m Tubus m

— do zdjęć (aparatu rentgenowskiego) Auf-

nahmetubus m tuczyć abfüttern tul m, Tm Thulium n, Tm tularemia/Tularämie /, Hasenpest n

oczno-węzłowa okulo-glanduläre Tula-

rämie /

— płucna Lungentularämie / pulmonale Tularämie/

— skórno-węzłowa      kutano-glanduläre

Tularämie /

tułów m Rumpf m, Stamm m turbidymetr m Turbidimeter n turbidymetria /Turbidimetrie / tusz m Dusche/, Gießbad n

— gorący Heißwasserdusche/ tusza / Beleibtheit /, Korpulenz / twardnienie n Konsolidation / Konsolidierung/' twardość /

Derbheit /, Härte /

— promieni Strahlenhärte/

— Rentgena Röntgenstrahlenhärte /

— wody Wasserhärte/ twardówka / Lederhaut / (des Auges) rozmiękanie n Skleromalazie /

— zapalenie n Skleritis /, Lederhautentzündung /

twardówkowy skleral

twardy (guz) hart, derb (Tumor), szirrhös twardziel m nosa Rhinnosklerom n twardzina / Sklerodermie /, Sclerodermia /

— krtani Kehlkopfsklerodermie /

— ograniczona  Sclerodermia / circum-scripta, Morphaea/

— palców Sklerodaktylie /'

twardzina paznokci Skleronychie /

— skóry Dermatosklerose / Hautsklerose/

układowa Sclerodermia / diffusa

twaróg m Quark m

twarz/Gesicht n

—   adenoidalna adenoides Gesicht n

— księżycowata (Voll)mondgesicht n

— lalkowata Puppengesicht n lwia Löwengesicht n

— — w trądzie guzowatym Leontiasis / (Lepra), Lepragesicht n

— maskowata Maskengesicht n (bei Parkinsonismus), Gesichtsstarre /

— miopatyczna myopathisches Gesicht n mitralna Mitralgesicht n

— nabrzmiała aufgedunsenes Gesicht n

— olbrzymia Großgesichtigkeit/, Makro-prosopie /

— otrzewnowa peritoneales Gesicht n

— pomarszczona Faltengesicht n

— ptasia Vogelgesicht n

— sinicza zyanotisches Gesicht n

— szeroka Chamaeprosopie/, Flachgesich-

tigkeit / twarzowy fazial tworzenie n się zob. też powstawanie Bildung/,

Entstehen n

— — bąbla Quaddelbildung/

— — chłonki Chylusbildung /

—        fałdów Faltenbildung/

— — jam Kavernenbildung/, Höhlenbildung /

—       kamieni   Lithogenese f,   Steinbildung/'

— — — w pęcherzu moczowym Blasen-steinbildung /

— — — żółciowych Gallensteinbildung/

— — kamienia  nazębnego  Zahnsteinbildung/

— — krwi Blutbildung/ Häm(at)ogene-se/, Häm(at)opoese /

— — krwinek Blutkörperchcnbildung /, Hämozytogenese /

—---- — — płytkowych Thrombozytopoese/

— — limfy Lymphbildung /

— — martwaka Sequesterbildung/

— — mocznika Harnstoffbildung/

— — naczyń Gefäßbildung /

— — osadu Niederschlagbildung/, Sedimentbildung/

— — ropnia Abszeßbildung /

—- — śliny Speichelbildung/'

— — włóknika Fibrinbildung/

— — zaćmy Starbildung/

—       ziarniny Granulationsbildung /

— złogów Konkrementbildung / tworzywa n pl sztuczne Kunststoffe m pl

twór

424

tytoń

twór m Formation /

twórczy formativ, formbar

tycie n Fettzunahme/ Zunahme/

tyfobacyloza / Typhobazillosis /

tyfoid m Typhoid n

tyfus m zob. dur Typhus m

tyłomózgowie n Rautenhirn n

—— wtórne Hinterhirn n

tyłoodchylenie n Retroposition /

tyłopochylenie n Retroversion/ Rückwärtsneigung/

— macicy Gebärmuttcrrückwärtsneigung /

tyłopochylony rückwärtsgebeugt

tyłozgięcie n Retroflexion /, Rückwärtsbeugung./'

—    macicy Gebärmutterrückwärtsbeugung /

tyłozgięty zurück gebogen, retroflektiert

tylozgryz m Distalbiß m, Distokklusion /'

tymczasowy vorläufig, temporär, provisorisch

tymianek m Thymian m

tymina / Thymin n

tymocyt m Thymozyt m

tymol m Thymol n, Thymiankampfer m

tymolizyna/Thymolysin n

tymopoetyna/Thymopoietin n

tymozyna /Thymosin n

tynipanofonia/Tympanophonie/j Autopho-nie /

tyndalizacja / Tyndalisieren n

typ m Typ m

—  brzuszny oddychania Bauchatmung/

— choleryczny cholerischer Nerventyp m dziedziczności Erbbild n, Idiotypus m

typ ekstrawertywny Extravertiker m

— flcgmatyczny phlegmatischer Nerventyp m, ruhiger Nerventyp m

— gorączki Fieberart/, Fiebertypus m

— oddychania Atemtyp m, Respirationstyp m

— żebrowy oddychania Rippenatmen «, Rippenatmung/

— sangwiniczny   sanguinischer   Nerventyp m

— wzrostu Wachstumstyp m typologia / Typologie /, Typcnlehre / typowy typisch

tyramina/Tyramin «, Tyrosamin n tyreoantytoksyna / Thyreoantitoxin n tyreoglobulina / Thyreoglobulin n tyreoidyna /

Thyreoidin n tyreotoksyczny thyreotoxisch tyreotoksykoza / Thyreotxikose / tyreotropizm m Schilddrüsenaffinität /

tyreotropowy thyreotrop tyroksyna / Thyroxin «, Schilddrüsenhor-

mon n

tyrolizyna /Thyrolysin n tyrotoksyna / Thyrotoxin n tyrotropowy schilddrüsenanregend tyrotrycyna / Tyrothricin n

tyrozyna / Tyrosin n tyrozynaza / Tyrosinase / tyrozynuria / Tyrosinurie / tysiącznik m pospolity Tausendgüldenkraut n

tytan m, Titan n, Ti tytoń m Tabak m

do żucia Kautabak m