Wybierz język witryny

Dialog 2 średniozaawansowany - Finische Erzählungen

Opublikowano w Dialogi

Dialog (2)

 

Finische Erzählungen (Opowiadania fińskie)

 

Die Schmuggleremma Wie ich sag, man kann die Herren nicht berechnen, sie sind bald so und bald wieder so. Die Frau vom vorigen Polizeimeister hat mich oft mitten in der Nacht holen lassen, dass ich ihr die geschwollen Füß massier, und jedes Mal war sie anders, je nachdem, wie sie mit ihrem Mann gestanden ist. Er hat was mit dem Dienstmädchen gehabt. Wie sie mir einmal Pralinees geschenkt hat, hab ich gewusst, dass er das Ding weggeschickt hat und kurz darauf hat er sie scheint’s doch wieder aufgesucht, denn sie hat sich um alles in der Welt, wie sehr sie sich auch den Kopf zerbrochen hat, nicht erinnern können, dass ich sie zehnmal im Monat und nicht nur sechsmal massiert hab. Ein so schlechtes Gedähtnis hat sie plötzlich gekriegt.

Emma Przemytniczka Jak już powiedziałem, jeśli chodzi o panów nic nie można przewidzieć, raz są tacy, raz znów zupełnie inni. Żona poprzedniego posterunkowego często wzywała mnie w nocy, aby jej masować spuchnięte nogi, a za każdym razem była zupełnie inna, zależnie od tego jak układały się jej stosunki z mężem. Ten miał coś wspólnego ze służącą. Gdy pewnego razu podarowała mi pralinki, wiedziałam że zwolnił dziewczynę z pracy; wkrótce potem, jak sądzę, znów tę dziewczynę odszukał, gdyż ona w żaden sposób nie mogła sobie przypomnieć, że masowałam ją dziesięć, a nie sześć razy w miesiącu. Tak się jej nagle pamięć popsuła.

Das Apothekerfräulein Manchmal haben sie auch ein langes Gedächtnis. Wie der Amerikapekka, der ein Vermögen gemacht hat drüben und zu seinen Verwandten zurückgekehrt ist nach zwanzig Jahren. Sie waren so arm, dass sie von meiner Mutter die Kartoffelschalen bettelten, und wie er sie besucht hat, haben sie ihm einen Kalbsbraten vorgesetzt, damit er gut gelaunt würde. Er hat ihn gegessen und erzählt, dass er der Großmutter einmal zwanzig Mark geliehen hat, und hat den Kopf geschüttelt, dass es ihnen so elend geht, dass sie nicht einmal ihre Schulden zurückzahlen können.

Panienka z apteki Czasami jednak mają dobrą pamięć. Jak ów Pekka z Ameryki, który dorobił się tam majątku i po 20 latach powrócił do swych krewnych. Byli oni tak biedni, że wypraszali u mojej matki obierki z kartofli, ale gdy ich odwiedził podali mu pieczeń cielęcą, aby był zadowolony. Jadł ją i opowiadał, jak pożyczył raz babci 20 marek; kręcił przy tym głową, że powodzi im się tak marnie, że nie mogą nawet zwrócić swoich długów.

Die Telefonistin Die verstehen’s. Aber von etwas müssen sie ja reich werden. Ein Gutsherr aus unserer Gegend hat sich von seinem Häusler in einer Nacht im Winter 1908 übers Eis vom See führen lassen. Sie haben gewusst, dass im Eis ein Riss war, aber nicht wo, und Häusler hat voran gehen müssen die zwölf Kilometer. Dem Herrn ist angst geworden und er hat ihm einen Gaul versprochen, wenn sie hinüberkommen. Wie sie in der Mitte gewesen sind, hat er wieder geredet und gesagt: Wenn du durchfindest und ich brech nicht ein, kriegst du ein Kalb. Dann hat man das Licht von einem Dorf gesehen und er hat gesagt: Gib dir Müh, damit du dir die Uhr verdienst. Fünfzig Meter vom Ufer hat er noch von einem Sack Kartoffeln gesprochen, und wie sie da waren, hat er ihm eine Mark gegeben und gesagt: Lang hast du gebraucht…

Telefonistka Oni tak potrafią. Z czegoś przecież muszą się bogacić. Zimą 1908 r. dziedzic z naszej okolicy kazał się nocą przeprowadzić swemu chałupnikowi prze lód na jeziorze. Wiadomo było, że lód jest pęknięty, ale nie wiadomo gdzie, więc chałupnik musiał iść przodem. Pan drżał ze strachu i obiecał mu szkapę, gdy się przedostaną. Gdy znaleźli się pośrodku jeziora rzekł znowu: Jeśli odnajdziesz przejście i nie zapadnę się, otrzymasz cielę. Ujrzeli następnie światła jakiejś wsi i dziedzic powiedział: Postaraj się zarobić sobie na ten zegarek. Pięćdziesiąt metrów od brzegu przyrzekł mu jeszcze worek kartofli, a gdy znaleźli się na miejscu dał mu jedną markę i powiedział: Tyle czasu zmarnowałeś….

   

 

Objaśniena
bald so und bald so – raz tak raz tak
die Füsse massiere  – masuje nogi
je nachdem  - zależnie od tego
die Pralines - pralinki
wegschicken – odprawić  
kurz darauf – niedługo potem
sich den Kopf zerbrechen – łamać sobie głowę
das Ledigenheim – hotel robotniczy
das Gedächtnis – pamięć
kriegen – dostać
die Kartoffelschalen - obierki
betteln – żebrać
der Kalbsbraten – pieczeń cielęca
den Kopf schütteln – kręcić głową
die Schulden - długi
der Gutsherr – dziedzic
die Gegend - okolica
vorangehen – iść na przedzie
der Gaul - szkapa
das Ufer - brzeg

 

Słówka

 

noga

das Bein(e) – noga

ziemniak

die Kartoffel(n) – kartofel

lód

das Eis – lód

jezioro

der See(n) – jezioro

koń

das Pferd(e) – koń

cielę

das Kalb(Kälber)– cielę

zegarek

die Uhr(en) – zegarek

worek

der Sack(Säcke) – worek

brzeg

das Ufer – brzeg