Wybierz język witryny

Dialog 5 średniozaawansowany - Neue Sitten ?

Opublikowano w Dialogi

 

Lektion (5) Neue Sitten (Nowe obyczaje)

 

 

Alfred : Hör mal, was ich gestern im Einrichtungshaus in der Frankfurter Alle erlebt habe.

Alfred: Posłuchaj, czego świadkiem byłem wczoraj w domu meblowym przy Frankfurter Allee.

Manfred: Was zum Lachen ?

Manfred: Coś zabawnego ?

Alfred : Eher nicht... Im Erdgeschoss bin ich in den Fahrstuhl mit einem älteren Herrn eingestiegen, der sich an die Rückwand gestellt hat. Im ersten Stock steigen zwei hübsche junge Damen zu, ganz nett anzusehen... Sofort hat er ältere Herr seinen Hut abgenommen und ihn formvollendet in der Hand gehalten. Ich habe seine Gesten mit beinahe neidvoller Bewunderung beobachtet.

Alfred : Na parterze wsiadłem do windy razem ze starszym panem, który stanął przy tylnej ścianie. Na pierwszym piętrze wsiadły ładne, młode kobiety, o całkiem przyjemnym wyglądzie... Starszy pan zdjął natychmiast swój kapelusz i trzymał go z galanterią w ręku. Przyglądałem się jego gestom z pełnym zazdrości podziwem.

Manfred : Und, was weiter ?

Manfred : I co dalej ?

Alfred : Also, der Fahrstuhl hat erst im zweiten Stock gehalten, dann im dritten, auch im vierten, dort stieg ein älteres Ehepaar aus. Plötzlich tat eine der jungen Damen den Mund auf. "Verdammter Mist", hat sie wörtlich gesagt, "das blöde Ding hält ja in jedem Stock! Da kann man auch hochlatschen". Ohne mit der Wimper zu zucken, hat der ältere Herr daraufhin seinen Hut aufgesetzt. Was sagst du dazu?

Alfred: A więc, winda zatrzymała się najpierw na drugim piętrze, potem na trzecim, również na czwartym, gdzie wysiadło stare małżeństwo. Nagle jedna z młodych kobiet odezwała się : "A to cholerne świństwo" - powiedziała dosłownie, "to idiotyczne pudło zatrzymuje się na każdym piętrze! Można się równie dobrze zaczłapać na górę". Starszy pan, nie drgnąwszy nawet, włożył kapelusz. Co ty na to ?

 

Objaśniena

 

die Sitte,-, n – obyczaj
das Einrichtungshaus, -es, Einrichtungshäuser - dom meblowy
was ich erlebt habe – czego byłem świadkiem
eher - raczej
das Erdgeschoss, ...osses, ..osse - parter

 

die Rückwand - tylna ściana
ganz nett anzusehen - całkiem przyjemne z wyglądu
formvollenedet - elegancko
beinahe - prawie

 

neidvoll - zawistnie
die Bewunderung - podziw

 

beobachten - obserwować
den Mund auftun - odezwać się
verdammter Mist - cholerne świństwo
das blöde Ding - to idiotyczne pudło
hochlatschen - poczłapać na górę

 

 

 

ohne mit der Wimper zu zucken -  nie drgnąwszy

 

Słówka

 

beobachten - obserwować

beobachten

das Einrichtungshaus - dom meblowy

das Einrichtungshaus

das Erdgeschoss - parter

das Erdgeschoss

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Lektion (5)
Spiel der Möglichkeiten (Skala możliwości)



1. Der Konsum, die Post, die Reichsbahn – alle stellen Automaten auf.

1. Sklepy spółdzielcze, poczta, kolej – wszyscy instalują automaty.

Mit etwas Glück kommt man auf diese Weise zu Keks, Bonbons, Gummiband, Getränken, Briefmarken oder Seife.

Przy odrobinie szczęścia można zdobyć w ten sposób herbatniki, cukierki, gumkę, napoje, znaczki pocztowe lub mydło.

Ich liebe Automaten, denn sie haben das Leben unterhaltsamer gemacht.

Lubię automaty, gdyż dzięki nim życie stało się bardziej urozmaicone.

Nehmen wir an, Sie, lieber männlicher Leser, drängeln sich eines schönen Sonntags in die Straßenbahn.

Załóżmy, że pan, drogi czytelniku, tłoczy się pewnej pięknej niedzieli do tramwaju.

Plötzlich spüren Sie einen scharfen Ruck an Ihrer Hose: zwei funktionswichtige Knöpfe sind abgesprungen.

Nagle czuje pan gwałtowne szarpnięcie za spodnie i oto dwa guzki są już oberwane.

Zwar könnten Sie jetzt mit der Hand am Hosenbund nach Hause gehen, doch das widerstrebt Ihnen.

Mógłby pan wprawdzie iść teraz do domu trzymając ręką pasek od spodni, ale to pana peszy.

Wozu gibt es denn Kurzwaren-Automaten?

Od czego są jednak automaty z pasmanterią?

Da war doch in der Nähe des Kaufhauses.. und Sie bewegen sich, die linke Hand immer wie gefesselt, bis zu jener Stelle.

Jeden jest przecież w pobliżu domu towarowego.. więc idzie pan tam, z lewą ręką wciąż jak spętaną.

Dort eröffnet sich dann das schöne Spiel der Möglichkeiten.

I tu otwiera się cała skala możliwości.

Erste Möglichkeiten

Da stand früher mal ein Automat. In diesem Falle ist es ratsam, nicht die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen.

Możliwość pierwsza Automat stał tam – ale dawniej. W tej sytuacji wskazane jest nie załamywać rąk.

Zweite Möglichkeiten

Da steht tatsächlich noch ein Automat, aber der ist mit Zigaretten bestückt. In diesem Falle ist es sinnvoll, die Hose weiter mit einer Hand festzuhalten und sich mit der anderen eine anzubrennen.

Możliwość druga Automat stoi tam rzeczywiście, ale są w nim papierosy. W tym wypadku poleca się jedną ręką nadal przytrzymywać spodnie, a drugą zapalić papierosa.

Dritte Möglichkeit Der richtige Automat ist nicht ganz, sondern er ist ganz kaputt. Nichts kommt heraus, auch nicht das Geld, das Sie hineingesteckt haben.

Możliwość trzecia Automat z pasmanterią nie działa, jest zupełnie zepsuty. Nic z niego nie wypada, włącznie z pieniędzmi, które pan wrzucił.

Vierte Möglichkeit Sie haben einen Kurzwaren-Automaten gefunden. Er ist völlig intakt, doch Sie haben kein Kleingeld und der Automat hat keine Wechseleinrichtung. In diesem Fall schimpfen Sie auf den persönlichen Wohlstand, denn er verführt dazu, dass man immer nur große Scheine im Beutel hat.

Możliwość czwarta Znalazł pan automat z pasmanterią. Działa doskonale, ale pan nie ma drobnych pieniędzy, a automat nie ma wydawania reszty. W tym wypadku złorzeczy pan na swój dobrobyt, który sprawia, że zawsze ma się w portfelu tylko duże banknoty.

Letzte Möglichkeit Sie sind nahe daran, einen Nervenzusammenbruch erleiden, trotzdem finden Sie einen passenden Automaten. Einwerfen, drücken, einfädeln, annähen! Dann genießen Sie das völlig neue Hosengefühl und singen eine Hymne auf die Automaten.

Możliwość ostatnia Jest pan już bliski załamania i oto znajduje pan właściwy automat. Wrzucić, nacisnąć, nawlec, przyszyć. Potem w zreperowanych spodniach doznaje pan zupełnie innego samopoczucia i śpiewa pan hymn na cześć automatów.

   

Objaśniena

auf diese Weise – w ten sposób
aufstellen - instalować
sich drängeln – pchać się
spüren - czuć
abspringen, sprang ab, abgesprungen – oderwać się
in der Nähe – w pobliżu
sich bewegen – poruszać się
sich eröffnen – otwierać się
die Hände über dem Kopf zusammenschlagen – załamywać ręce
sinnvoll - sensowny
intakt - czynny
erleiden, erlitt, erlitten – doznać
einfädeln – nawlec nitkę

Słówka