Wybierz język witryny

Dialog 7 średniozaawansowany - Restlos fertig

Opublikowano w Dialogi

Lektion (7)


Dialog 7 średniozaawansowany - Restlos fertig - Całkowicie wykończony

 

restlos fertig

 

Ein junges Ehepaar packt die Ferienkoffer....

Młode małżeństwo pakuje walizki...

Du, Peter, wo hast du die Liste für unser Feriengepäck hingelegt?

Piotrze, gdzie położyłeś listę naszego wakacyjnego bagażu ?

Auf das Fensterbrett !

Na parapecie !

Aber dort liegt sie nicht!

Ale tam jej nie ma!

Sieh mal auf dem Schreibtisch nach!

Sprawdź na biurku!

Da sind nur die Kofferschlüssel. Doch, hier ist ja die Liste! Du hast sie als Lesezeichen in den Krimi gesteckt, typisch!

Tam są tylko kluczyki do walizek. No tak, jest jednak lista! Włożyłeś ją jako zakładkę do kryminału, typowe!

Sag mir lieber, was ich schon einpacken kann.

Powiedz mi lepiej, co mogę już zapakować.

Ich lege dir alles auf die Couch. Also: hier die Wäsche, die Schuhe, die Strickjacke, deine Strümpfe, meine Strümpfe, unsere Taschentücher, unsere Regenmäntel.

Położę ci wszystko na tapczanie. A więc bielizna, pantofle, sweter, twoje skarpetki, moje pończochy, nasze chustki do nosa, nasze płaszcze przeciwdeszczowe.

Wollen wir die wirklich mitschleppen?

Będziemy je naprawdę taszczyć ze sobą?

Willst du etwa bei Regenwetter den ganzen Tag im Heim Skat oder Billard spielen?

Masz może zamiar podczas deszczu siedzieć cały dzień w domu wczasowym i grać w skata lub bilard?

Nein, ich will mit dir Pilze suchen.

Nie, chcę z tobą chodzić na grzyby.

Na siehst du, die Mäntel müssen mit.

No widzisz, więc płaszcze trzeba zabrać

Hast du das Briefpapier herausgelegt und die Reiselektüre für dich?

Czy wzięłaś papier listowy, a dla siebie książki do czytania w podróży?

Denk du lieber an das Mückenschutzmittel, sonst bist du schon am zweiten Tag durchlöchert.    Hilf mir mal den Koffer zumachen!

Pomyśl lepiej o środku przeciw komarom, inaczej już w drugim dniu będziesz pokłuty. Ppmóż mi zamknąć walizkę!

Wo ist denn das Badezeug?

Gdzie nasze kostiumy kąpielowe?

Das hängt wohl drauβen auf der Leine. Meinst du, dass wir es überhaupt brauchen?

Wiszą chyba na dworze na sznurku. Sądzisz, że będą nam w ogóle potrzebne?

Natürlich, ich will auch mal seriös baden.
Naturalnie, chcę się także porządnie wykąpać.
Was hat denn da eben geknackt?
Co tam teraz trzasnęło ?
Deine Sonnenbrille. Hast du gehört, wie sie das Draufsetzen übelgenommen hat? Twoje okulary przeciwsłoneczne. Słyszałaś, jak ci wzięły za złe to twoje siadanie?
Ich bin nicht taub, aber fertig, restlos fertig sogar.
Nie jestem głucha, ale wykończona, i to zupełnie wykończona.
   

 

Objaśniena

 

restlos fertig – całkowicie wykończony
das Gepäck - bagaż ; l.mn. -e
das Fensterbrett – parapet ; l.mn. -er
nachsehen, sah nach, nachgesehen - zobaczyć, sprawdzić
das Lesezeichen - zakładka w książce
typisch - typowe
die Wäsche  - bielizna
die Strickjacke - sweter ; l.mn. -n
mitschleppen - taszczyć ze sobą
das Heim - dom wczasowy ; l.mn. -e
das Billard - bilard ; l.mn. -s
der Pilz - grzyb ; l.mn. -e
sie müssen mit - trzeba je zabrać ze sobą
herauslegen - wyłożyć
das Mückenschutzmittel - środek ochronny przeciw komarom
durchlöchert - przedziurawiony, pokłuty
das Badezeug - kostium kąpielowy ; l.mn. -e
die Leine - sznurek ; l.mn. -n
seriös - serio
knacken - trzasnąć
das Draufsetzen - siadanie na....
übelnehmen, nahm übel, übelgenommen - wziąć za złe
taub - głuchy