Wybierz język witryny

Dialog 23 średnio zaawansowany - ein Strandgespräch / Rozmowa na plaży

Opublikowano w Dialogi


Dialog 23 średnio zaawansowany - ein Strandgespräch / Rozmowa na plaży

rozmowa na plaży

 

Darf ich fragen, warum Sie immer so merkwürdiges Holz vom Strand aufsammeln? Haben Sie etwas damit vor?

Czy wolno zapytać, dlaczego zawsze zbiera pan na plaży takie osobliwe drewno? Czy zamierza pan coś z tym zrobić?

Ach, wissen Sie, das ist mein Hobby.

Ach, wie pan, to moje hobby.

Ja, was machen Sie denn damit?

A co pan z tym zrobi?

Ich sehe mir seine von der Natur gestalteten merkwürdigen Formen an und lasse meine Phantasie anregen. Dann verarbeite und bearbeite ich es. Manchmal werden groteske Figuren daraus, die ich mit anderem Naturmaterial, mit Beeren, Schneckenhäusern, Tang, Schlif, Gras, Kienzapfen zu einem Ganzen verbinde. Die Idee entsteht oft erst bei der Arbeit oder auch schon, wenn ich das Holz vom Strand aufhebe.

Oglądam jego przedziwne, przez naturę uformowane kształty i puszczam wodze swojej fantazji. Potem wykonuję z niego jakąś kompozycję (przerabiam i obrabiam). Czasami powstają z tego groteskowe figury, które uzupełniam innym materiałem naturalnym - jagodami, muszlami ślimaków, morszczynem, sitowiem, trawą, szyszkami. Pomysł przychodzi mi albo dopiero przy pracy, albo już wtedy, kiedy podnoszę drewno z plaży.  

Und das macht Ihnen Spaß?

I bawi to pana?

Sie halten meine Basteleien wohl für reichlich kindisch, wie?

Pani uważa zapewne to moje majsterkowanie za dość dziecinne, prawda?

Das habe ich natürlich nicht sagen wollen. Was machen Sie denn mit den Figuren?

Tego bym nie powiedział. Co pan robi z tymi figurami?

Ich habe längst einsehen müssen, dass ich kein Kunstler bin. Mir macht die Sache einfach Spaß. Ich habe viel dazugelernt, handwerklich und in der Naturkunde. Die Figuren behalte ich oder ich verschenke sie. 

Już dawno zorientowałem się że nie jestem artystą. Mnie to po prostu bawi. Dużo się przy tym nauczyłem, zarówno jeśli chodzi o wykonawstwo, jak i z dziedziny przyrody. Figurki zatrzymuję dla siebie lub je rozdaje.

Wie sind Sie denn auf diese orginelle Freizeitbeschäftigung verfallen?
Jak pan wpadł na pomysł tak oryginalnego wypełnienia wolnego etatu?
Nach 1945 wurde ich lungenkrank. Auf Anraten der Ärzte habe ich mich immer viel in frischer Luft aufhalten müssen. Während meiner Spaziergänge habe ich Pilze und Beeren gesammelt, Tiere beobachtet und Pflanzen kennengelernt. Einmal fand ich dann eine ganz merkwürdige Wurzel. Die hat mich zu meiner ersten Komposition inspiriert. Eigentlich habe ich diesen Waldschrat behalten wollen, aber ein Kollege hatte sich ganz in ihn verliebt und hat ihn mir abgeschwatzt. 
Po roku 1945 zachorowałem na płuca. Za poradą lekarzy musiałem dużo przebywać na świeżym powietrzu. Podczas moich spacerów zbierałem grzyby i jagody, obserwowałem zwierzęta i poznawałem rośliny. Pewnego razu znalazłem całkiem osobliwy korzeń. Stał się on dla mnie inspiracją do mojej pierwszej kompozycji. Właściwie chciałem tego leśnego duszka zatrzymać dla siebie, ale jeden kolega po prostu się w nim zakochał i wyłudził go ode mnie.   

Ich habe direkt Minderwertigkeitskomplexe, wenn ich von Ihrer schöpferischen Freizeitbeschäftigung höre. Ich habe kein attraktives Hobby. Ich lese gern, sehe fern, besorge unseren kleinen Garten und spiele einmal in der Woche mit ein paar Freunden Skat, das ist alles. Als Junge habe ich Tiere gern leiden mögen. Ich besaß einen Wetterfrosch, Zierfische und Kanarienvögel. Später hat sich mein Interesse auf anderes gerichtet, dann kamen die Kriege, Familiensorgen...

Odczuwam wprost kompleks niższości, kiedy słyszę o pana twórczym spędzaniu czasu po pracy. Ja nie mam żadnego atrakcyjnego hobby. Chętnie czytam, oglądam telewizję, opiekuje się naszym małym ogrodem i grywam raz w tygodniu z kilkoma przyjaciółmi w skata, to wszystko. Będąc chłopcem bardzo lubiłem zwierzęta. Miałem żabę-pogodynkę, ryby ozdobne i kanarki. Później moje zainteresowania zostały skierowane na co innego. potem wojny, kłopoty rodzinne...
Ein Steckenpferd für sich zu entdeken, dazu ist es nie zu spät.
Na znalezienie dla siebie jakiegoś hobby nigdy nie jest za późno.
Vielleicht haben Sie recht. Ich habe ja jetzt Zeit, mich ein bißchen mit mir zu beschäftigen.
Być może ma pan rację. Mam teraz czas, by się trochę sobą zająć.
   

 

Objaśnienia

der Strand, l.mn. -e - plaża
merkwürdig - osobliwy
das Holz, l.mn.¨-er  - drzewo, drewno
vorhaben - zamierzać, mieć zamiar
die Natur - przyroda
gestalten - ukształtować
anregen - pobudzać
verarbeiten - przerabiać
bearbeiten - obrabiać
grotesk - groteskowy, dziwaczny
die Beere, l.mn. -n  - jagoda
die Schneckenhaus, l.mn. ¨-er, skorupa ślimaka
der Tang, l.mn. -e, morszczyn
das Schlif, l.mn. -e, trzcina
der Gras, l.mn.¨-er, trawa  
der Kienzapfen - szyszka
die Bastelei, l.mn. -en, majsterkowanie
reichlich kindisch - dość dziecinne
einsehen, sah ein, eingesehen - pojąć
handwerklich - rzemieślniczo
die Naturkunde - przyrodoznastwo
behalten, behielt, behalten - zatrzymać przy sobie, zachować
verschenken - rozdawać, darować
auf etwas verfallen - wpaść na coś
die Freizeitbeschäftigung, l.mn. -en, zajęcie po pracy
lungenkrank - chory na gruźlicę
sich Anraten - za radą
sich aufhalten, hielt sich auf, sich aufgehalten - przebywać
die Pflanze, l.mn. -n, roślina
die Wurzel, l.mn. -n, korzeń
der Waldschrat, l.mn. - e, skrzat leśny
abschwatzen - wyłudzić
direkt -wprost
die Minderwertigkeit - niższość
richten (sich auf) - skierować, zwrócić na coś
das Steckenpferd, l.mn. -e, konik, hobby