Wybierz język witryny

Dialog 26 średnio zaawansowany - Kummer - Zmartwienie

Opublikowano w Dialogi

 

Dialog 26 średnio zaawansowany - Kummer - Zmartwienie

 

Horst kommt blaß und verfroren aussehend gegen 22 Uhr nach Hause. Müder Gruß.

Horst blady i jakby zamarznięty wraca około 22 do domu. Obojętne przywitanie.

Hast du Hunger ?

Jesteś może głodny?

Nein.

Nie.

Durst?

Chce ci się pić ?

Nein.

Nie.

Soll ich dir nicht doch Tee machen ? Du siehst so verfroren aus. War das Kino nicht geheizt ?

Może ci jednak zrobić herbaty ? Wyglądasz jakbyś zmarzł. Czy kino nie było ogrzewane?

Doch.

Ależ tak.

Wie war der Film ?

Jaki był film ?

Och, interessant.

Och, interesujący.

Bist du deshalb so wortkarg ?

Czy dlatego jesteś taki małomówny ?

Ich gehe ins Bett. Bin müde.

Ja idę do łóżka. Jestem zmęczony.

Hast du alles für morgen fertig ?

Czy ty masz na wszystko na jutro gotowe ?

Hm.

Hm.

Sag mal, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?

Powiedz, co cię dręczy.

Die Laus Doris, wenn du es so genau wissen willst! Sie hat mich sitzen lassen!

Doris, kiedy już chcesz tak dokładnie wiedzieć ! Zostawiła mnie na lodzie