begegnen - traktować, spotykać

Opublikowano w Funkcje czasownika

begegnen - traktować, obchodzić, spotykać

die Begegnung

Ihre Blicke begegneten sich.

Ich spojrzenia się spotkały.

Ist dir das schon mal begegnet ?

Czy zdarzyło ci się kiedyś coś takiego ?

Wo ist sie ihm begegnet ?

Gdzie ona go spotkała ?

Sind wir uns nicht schon mal begegnet ?

Czy myśmy się już kiedyś nie spotkali.

Er weiß allen Schwierigkeiten zu begegnen.

On wie jak sprostać wszystkim trudnościom.

Man begegnet dort niemandem.

Nie natkniemy się tam na nikogo.