behandeln - leczyć, traktować

Opublikowano w Funkcje czasownika

behandeln - leczyć, traktować

die Behandlungsart - metoda postępowania

das Behandlungsmittel - środek leczniczy

die Behandlung - traktowanie, postępowanie

Wie behandelt man dieses Material ?

Jak należy obchodzić się z tym materiałem.

Ich wurde gut behandelt.

Byłem dobrze traktowany.

Er behandelte sie wie ein Kind.

On traktował ją jak dziecko.

Welcher Arzt behandelt Sie ?

Który lekarz pana leczy ?

Sie versteht es, Kinder zu behandeln.

On umie postępować z dziećmi.

Sie behandelten ihn redlich.

Potraktowali go przyzwoicie.