bekommen - dostać, otrzymać

Opublikowano w Funkcje czasownika

bekommen - dostać, otrzymać

Du bekommst alles in die falsche Kehle.

Ty się na wszystko obrażasz.

Bekommen Sie schon ?

Czy pana już ktoś obsługuje.

Ich bekam ihn nie zu Gesicht.

Nigdy go nie widziałem.

Wo bekommt man die Fahrkarten.

Gdzie można kupić bilety na przejazd.

Er bekam Angst.

Zaczął się bać.

Sie bekam ihn nie zu Gesicht.

Ona nigdy go nie widziała.

Er bekam hohes Fieber.

Ma wysoką gorączkę.

Plötzlich bekamen wir Lust zu verreisen.

Nagle przyszła nam ochota, żeby wyjechać.

Das Essen ist mir nicht gut bekommen.

To jedzenie mi zaszkodziło.

Wir haben eins aufs Dach bekommen.

Dostało nam się.

Er bekam kalte Füße.

Przestraszył się.

Ihren Brief habe ich noch nicht bekommen.

Nie otrzymałem jeszcze pańskiego listu.