drücken - pchać, naciskać

Opublikowano w Funkcje czasownika

drücken - pchać, naciskać

der Druckmesser - ciśnieniomierz

der Druckknopf - guzik (urządzenia)

der Druck - ciśnienie

die Drückerei - uchylanie się od obwiązku

auf den letzten Drücker - w ostatniej chwili

am Drücker sitzen - mieć decydujący wpływ

Ich habe dir die Daumen gedrückt.

Trzymałem za ciebie kciuki.

Das schlechte Gewissen drückte ihn.

Dręczyły go wyrzuty sumienia.

Bitte, drücken Sie auf den Knopf !

Proszę nacisnąć guzik !

Die Preise wurden gedrückt.

Wymuszono obniżkę cen.

Er hat mir die Hand gedrückt.

Uścisnął mi rękę.

Wo drūckt dich der Schuh.

W czym problem.

Er drückte sich gern vor der Arbeit.

Unikał pracy.

Ich drückte den Hut tief ins Gesicht.

Nasunąłem kapelusz na czoło.