einigen - zjednoczyć, uzgodnić

Opublikowano w Funkcje czasownika

einigen - zjednoczyć, uzgodnić

die Einigkeit - harmonia, jedność

die Uneinigkeit - niezgoda, rozdwojenie

die Einigung - ugoda, porozumienie

die Wiedervereinigung - zjednoczenie (ponownie)

uneinig - niezgodny

In diesem Punkt waren wir uns alle einig.

W tym punkcie byliśmy wszyscy zgodni.

Könnten wir uns nicht einigen ?

Czy niemoglibyśmy zawrzeć ugody ?

Worauf haben Sie sich geeinigt ?

Co państwo uzgodnili ?

Wir sind uns über diese Frage einig.

Jesteśmy w tej sprawie zgodni.

Er hat sein Volk geeinigt.

Zjednoczył swój naród.

Sie einigten sich auf den Preis.

Uzgodnili cenę.

Ich war mit mir selbst noch nicht ganz einig.

Nie byłem jeszcze w pełni przekonany.