Wybierz język witryny

sich erholen - odetchnąć, odpocząć

Opublikowano w Funkcje czasownika

sich erholen - odetchnąć, odpocząć

das Erholungsheim - dom wczasowy / wypoczynkowy

die Erholungsreise - podróż rekreacyjna

der Erholungsort - miejsce wypoczynku

erholsam - odprężający

die Erholung - odpoczynek, regeneracja

erholungsbedürftig - potrzebujący

der Erholungsurlaub - urlop wypoczynkowy

Haben Sie sich gut erholt ?

Czy dobrze pan wypoczął ?

Der Kurs hat sich erholt.

Kurs wzrósł ponownie.

Der Kranke erholte sich langsam.

Chory powoli wracał do zdrowia.

Die Preise erholen sich langsam.

Ceny powoli wracają do właściwego poziomu.

Sie sehen sehr erholt aus.

Wygląda pan na wypoczętego.

Erholen Sie sich gut !

Niech pan dobrze wypocznie !

An der See würden sie sich schnell erholen.

Nad morzem szybko wróciliby do sił.

Von dem Schreck habe ich mich noch nicht erholt.

Po tym szoku jeszcze nie doszedłem do siebie.