Wybierz język witryny

wagen - odważyć się, zaryzykować

Opublikowano w Funkcje czasownika

der Wagemut - odwaga

das Wagnis - ryzyko, odważna decyzja

die Waghalsigkeit - brawura, skłonność do ryzyka

waghalsig - karkołomny, bardzo odważny

Sie hätten nie gewagt anzugreifen - Nigdy by się nie odważyli na atak

Ich hatte mich in die Höhle des Löwen gewagt - Odważyłem się wejść do jaskini lwa

Wagst du es, auf den Berg zu steigen ? Czy odważysz się wspiąć na tę górę ?

Er wagte Kopf und Kragen - Wszystko postawił na jedną kartę

Er hat für seinen Freund sein Leben gewagt - Dla przyjaciela zaryzykował swoje życie

Frisch gewagt ist halb gewonnen - Kto się szybko decyduje ten szybko wygrywa

Sie wagte es nicht, ihn anzusprechen - Nie miała odwagi, żeby go zagadnąć