Funkcje czasownika

Zastosowanie dwóch form czasownika o tym samym lub różnym znaczeniu.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
ansagen 1655
annehmen 1526
anknüpfen 1517
anbringen 1548
abwickeln 1638
abstatten 1891
abschließen 2214