Funkcje czasownika

Zastosowanie dwóch form czasownika o tym samym lub różnym znaczeniu.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
ausführen 1906
ausdrücken 2016
aufwerfen 1653
aufwenden 1530
aufweisen 1637
auftreten 1459
aufstellen 1666
aufnehmen 1854
aufheben 1687
aufgeben 1785
auferlegen 1778
aufbringen 1649
antun 1953
antreeten 1828
anstellen 1925
ansetzen 1970
anschlagen 1617
ansagen 1789
annehmen 1683
anknüpfen 1676