Wybierz język witryny

Gramatyka ćwiczenia

Dział z ćwiczeniami z gramatyki. Poniżej lista dostępnych zestawów ćwiczeń w formie artykułów.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Zdania przydawkowe - ćwiczenia 24509
Spójniki 7615
Alphabet 3083
Verbalisierung Partizipialattribut 4613
Gegenwörter 3088
Strona Bierna ćwiczenie 14895
Lexikalische Übung 4552
Idiomatik 2794
Stopniowanie przymiotników 9038
Grammatisch-lexikalischer Test zu Idiomen 5513
Rekcja czasownika 26076
Przekształcanie / parafrazowanie zdań 14335
Ćwiczenie - passiv 13696
Czasownik modalny 5683
Gramatyka - nominalisierung 13762
Gramatyka matura 3443
Test gramatyczny - 1 5665
Czasy w języku niemieckim 8440
Adjektive ofer Adverbien? 3719
Deklinacja przymiotnika 7810