Wybierz język witryny

Gramatyka niemiecka w pigułce - Zaimek osobowy w celowniku

Super User włącz . Opublikowano w Gramatyka teoria

Gramatyka niemiecka w pigułce - Zaimek osobowy w celowniku

Celownik (Dativ) odpowiada na pytanie Wem? (Komu? Czemu?)

Wem hilfst du ? (Komu pomagasz ?)

Dem Vater (Tacie)

Przykłady :

Gehört das Auto euch ? (Czy ten samochód należy do was ?)

Ja, das Auto gehört uns (Tak, ten samochód należy do nas)

Hilfst du dem Vater ? (Czy pomagasz tacie ?)

Ja, ich helfe ihm. (Ja pomagam mu)

Zaimek osobowy w celowniku łączy się również z przyimkami bei, gegenüber, mit, nach, außer, bei, von, zu, an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen

Przykłady :

Bei wem wohnt Erika ? Bei Anna ? ( U kogo mieszka Erika? U Anny)

Von wem hast du so viel Geld ? Von Peter ? ( Od kogo masz tak dużo pieniędzy? Od Piotra?)

Geht sie mit Hans spazieren ? (Czy ona idzie z Hansem na spacer ?)