Wybierz język witryny

Dialog 10 średniozaawansowany - Jung und alt gemeinsam am Werk - młodzi i starzy wspólnie przy pracy

Opublikowano w Dialogi

Lektion (10)

 


Dialog 10 średniozaawansowany - Jung und alt gemeinsam am Werk - młodzi i starzy wspólnie przy pracy

 

 

 

Stell dir vor, wir haben jetzt einen Versuchsraum für unsere Experimente. Der Vater von Fritz stellt einen Raum seines Kellers zur Verfügung. Er hat dort selbst eine Werkstatt.

Wyobraź sobie, mamy teraz pomieszczenie do przeprowadzenia naszych doświadczeń. Ojciec Fritza oddaje nam do dyspozycji jedno pomieszczenie w swojej piwnicy. Sam ma tam warsztat.

Hast du den Raum schon gesehen?

Czy widziałeś już to pomieszczenie?

Ja, er ist prima. Hell und trocken. Er muß bloß noch entrümpet und eingerichtet werden.

Tak, jest doskonale. Jasne i suche. Trzeba jeszcze uprzątnąć rupiecie i urządzić je.

Hast du Fritz' Vater auch gesagt , dass es mal knallen kann?

Czy powiedziałeś ojcu, że może kiedyś huknąć?

Wo denkst du hin? Dann würde bestimmt Fritzens Mutter dazwischenfunken, die ist nämlich ein bißchen ängstlich, um nicht zu sagen zimperlich.

Coś ty? Wtedy matka Fritza z pewnością by temu przeszkodziła, gdyż jest trochę lękliwa, żeby nie powiedzieć śmiesznie przesadna.

Ihr habt wohl schon einen Teil der Geräte hinübergetragen?

Zapewne przenieśliście już część sprzętu?

Ja, wir haben gestern schon angefangen. Ich sag dir, Fritz' Vater war Feuer und Flamme. Der macht bestimmt bei uns mit. Außerdem  sind wir großartig gesichert: Er ist Löschmeister der freiwilligen Feuerwehr.

Tak, zaczęliśmy już wczoraj. Mówię ci, ojciec Fritza był pełen zapału. Ten przyłączy się do nas na pewno. Ponadto jesteśmy wspaniale zabezpieczeni : On jest sierżantem ochotniczej straży pożarnej.

   

Objaśniena

 

gemeinsam – wspólnie
am Werk - przy pracy 
stell dir vor – wyobraź sobie
der Versuchsraum - pomieszczenie do doświadczeń ; l.mn. ¨e
zu Verfügung stellen - oddać do dyspozycji
die Werkstatt - warsztat, pracownia l.mn. -¨en
entrümpeln - wynieść rupiecie
einrichten - urządzić
knallen - huknąć, trzasnąć
dazwischenfunken - przeszkodzić, sprzeciwić się
nämlich - mianowicie
ängstlich - lękliwy
zimperlich - przewrażliwiona
Feuer und Flamme sein - być pełnym zapału
mitmachen  - przyłączyć się
der Löschmeister - stopień straży pożarnej (sierżant)
freiwillig - ochotniczy
die Feuerwehr - straż pożarna, l.mn. -en