Wybierz język witryny

Dialog 11 średniozaawansowany - Mit gutem grund beunruhight

Opublikowano w Dialogi

Lektion (11)

 


Dialog 11 średniozaawansowany - Mit gutem grund beunruhight - Uzasadnione zaniepokojenie

 

 

Was das für ein Wetter ist ! Es gieβt ja!

Ach co za pogoda! Leje jak z cebra!

Na und?

Więc co z tego?

Ich bin nur beunruhight, weil meine Frau ohne Schirm ausgegangen ist.

Jestem po prostu zaniepokojny, gdyż moja żona wyszła bez parasolki.

Sie wird sich schon in irgendeinem Geschäft untergestellt haben.

Z pewnością schroniła się w jakimś sklepie

Das ist es ja, was ich befürchte!

Tego się właśnie obawiam!

   
   

Objaśniena

 

der Grund – powód ; l.mn. ¨e
beunruhight - zaniepokojony
gieβen, goβ, gegossen - lać
sich unterstellen - stanąć pod czymś, schronić się
befürchten - obawiać się