Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czas przeszły czasowników 4493
Czasowniki niemieckie z przyimkami 4943
Deklinacja rzeczownika 4638
Deklinacja zaimków, przyimki łączące się z przypadkami 5125
Deklinacja słaba 3597
Rekcja czasownika - "a" 3793
Rekcja czasownika - "b" 4815
Rekcja czasownika - "d" 3434
Rekcja czasownika - "e" 3883
Rekcja czasownika - "f" 3815
Rekcja czasownika - "g" 3721
Rekcja czasownika - "h" 4083
Das Adjektiv 4114
Das Pronomen (Fürwort) 4784
Das Substantiv - rzeczownik 2615
Strone bierna / Passiv 15724
Czasowniki mocne i nieregularne 4867
Odmiana czasownika regularna 4926
Odmiana czasownika nieregularna / Die Konjugation der starken Verben 7977
Rekcja czasownika / Die Rektion des Verbs 6593