Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czas przeszły czasowników 4405
Czasowniki niemieckie z przyimkami 4855
Deklinacja rzeczownika 4542
Deklinacja zaimków, przyimki łączące się z przypadkami 5046
Deklinacja słaba 3514
Rekcja czasownika - "a" 3714
Rekcja czasownika - "b" 4747
Rekcja czasownika - "d" 3353
Rekcja czasownika - "e" 3794
Rekcja czasownika - "f" 3704
Rekcja czasownika - "g" 3606
Rekcja czasownika - "h" 4007
Das Adjektiv 4010
Das Pronomen (Fürwort) 4714
Das Substantiv - rzeczownik 2545
Strone bierna / Passiv 14736
Czasowniki mocne i nieregularne 4763
Odmiana czasownika regularna 4763
Odmiana czasownika nieregularna / Die Konjugation der starken Verben 7820
Rekcja czasownika / Die Rektion des Verbs 6360