Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czas przeszły czasowników 4656
Czasowniki niemieckie z przyimkami 5065
Deklinacja rzeczownika 4746
Deklinacja zaimków, przyimki łączące się z przypadkami 5240
Deklinacja słaba 3734
Rekcja czasownika - "a" 3903
Rekcja czasownika - "b" 4908
Rekcja czasownika - "d" 3540
Rekcja czasownika - "e" 4009
Rekcja czasownika - "f" 3923
Rekcja czasownika - "g" 3847
Rekcja czasownika - "h" 4208
Das Adjektiv 4260
Das Pronomen (Fürwort) 4907
Das Substantiv - rzeczownik 2753
Strone bierna / Passiv 17226
Czasowniki mocne i nieregularne 5030
Odmiana czasownika regularna 5108
Odmiana czasownika nieregularna / Die Konjugation der starken Verben 8183
Rekcja czasownika / Die Rektion des Verbs 6876