Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czas przeszły czasowników 4404
Czasowniki niemieckie z przyimkami 4853
Deklinacja rzeczownika 4540
Deklinacja zaimków, przyimki łączące się z przypadkami 5044
Deklinacja słaba 3513
Rekcja czasownika - "a" 3710
Rekcja czasownika - "b" 4744
Rekcja czasownika - "d" 3352
Rekcja czasownika - "e" 3791
Rekcja czasownika - "f" 3701
Rekcja czasownika - "g" 3604
Rekcja czasownika - "h" 4005
Das Adjektiv 4007
Das Pronomen (Fürwort) 4713
Das Substantiv - rzeczownik 2544
Strone bierna / Passiv 14706
Czasowniki mocne i nieregularne 4762
Odmiana czasownika regularna 4761
Odmiana czasownika nieregularna / Die Konjugation der starken Verben 7815
Rekcja czasownika / Die Rektion des Verbs 6355