Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czasowniki nieregularne 5117
Czas przeszły czasowników 5014
Czasowniki niemieckie z przyimkami 5410
Deklinacja rzeczownika 5034
Deklinacja zaimków, przyimki łączące się z przypadkami 5539
Deklinacja słaba 4082
Rekcja czasownika - "a" 4259
Rekcja czasownika - "b" 5236
Rekcja czasownika - "d" 3832
Rekcja czasownika - "e" 4412
Rekcja czasownika - "f" 4234
Rekcja czasownika - "g" 4185
Rekcja czasownika - "h" 4537
Das Adjektiv 4795
Das Pronomen (Fürwort) 5487
Das Substantiv - rzeczownik 3408
Strone bierna / Passiv 20447
Czasowniki mocne i nieregularne 5692
Odmiana czasownika regularna 5785
Odmiana czasownika nieregularna / Die Konjugation der starken Verben 8851