Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czas przeszły czasowników 4542
Czasowniki niemieckie z przyimkami 4984
Deklinacja rzeczownika 4674
Deklinacja zaimków, przyimki łączące się z przypadkami 5170
Deklinacja słaba 3655
Rekcja czasownika - "a" 3830
Rekcja czasownika - "b" 4843
Rekcja czasownika - "d" 3474
Rekcja czasownika - "e" 3928
Rekcja czasownika - "f" 3860
Rekcja czasownika - "g" 3776
Rekcja czasownika - "h" 4132
Das Adjektiv 4158
Das Pronomen (Fürwort) 4838
Das Substantiv - rzeczownik 2679
Strone bierna / Passiv 16395
Czasowniki mocne i nieregularne 4925
Odmiana czasownika regularna 5005
Odmiana czasownika nieregularna / Die Konjugation der starken Verben 8065
Rekcja czasownika / Die Rektion des Verbs 6722