Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Szyk wyrazów w zdaniu pojedyńczym 9094
Bezokolicznik z zu czy bez zu 13521
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym 6842
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym 5715
Partykuły 5222
Przyimki z celownikiem 4210
Przyimki z biernikiem 4248
Przyimki z dopełniaczem 6667
Przyimki z celownikiem lub biernikiem 7095
Tryb rozkazujący 6055
Zdania okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) 10966
Rekcja rzeczownika an, auf, bei.... 2892
Przymiotniki pochodne 3697
Rekcja czasownika bei 3387
Rekcja czasownika für 3556
Rekcja czasownika gegen 3364
Rekcja czasownika in 3301
Rekcja czasownika mit 5408
Typy zdań podrzędnie złożonych 10698
Rekcja czasownika nach 3756