Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Tryb przypuszczający / Konjunktiv II 14773
Szyk wyrazów w zdaniu pojedyńczym 10389
Bezokolicznik z zu czy bez zu 17345
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym 8405
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym 7325
Partykuły 6601
Przyimki z celownikiem 4798
Przyimki z biernikiem 4715
Przyimki z dopełniaczem 8092
Przyimki z celownikiem lub biernikiem 8226
Tryb rozkazujący 7690
Zdania okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) 14588
Rekcja rzeczownika an, auf, bei.... 4583
Przymiotniki pochodne 4223
Rekcja czasownika bei 3780
Rekcja czasownika für 3965
Rekcja czasownika gegen 3752
Rekcja czasownika in 3687
Rekcja czasownika mit 5828
Typy zdań podrzędnie złożonych 13919