Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Szyk wyrazów w zdaniu pojedyńczym 8686
Bezokolicznik z zu czy bez zu 12477
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym 6362
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym 5297
Partykuły 4874
Przyimki z celownikiem 4055
Przyimki z biernikiem 4101
Przyimki z dopełniaczem 6193
Przyimki z celownikiem lub biernikiem 6852
Tryb rozkazujący 5806
Zdania okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) 10054
Rekcja rzeczownika an, auf, bei.... 2516
Przymiotniki pochodne 3524
Rekcja czasownika bei 3246
Rekcja czasownika für 3423
Rekcja czasownika gegen 3253
Rekcja czasownika in 3188
Rekcja czasownika mit 5308
Typy zdań podrzędnie złożonych 9763
Rekcja czasownika nach 3639