Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Szyk wyrazów w zdaniu pojedyńczym 8916
Bezokolicznik z zu czy bez zu 13030
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym 6658
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym 5555
Partykuły 5104
Przyimki z celownikiem 4147
Przyimki z biernikiem 4204
Przyimki z dopełniaczem 6471
Przyimki z celownikiem lub biernikiem 7013
Tryb rozkazujący 5948
Zdania okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) 10537
Rekcja rzeczownika an, auf, bei.... 2705
Przymiotniki pochodne 3645
Rekcja czasownika bei 3344
Rekcja czasownika für 3517
Rekcja czasownika gegen 3328
Rekcja czasownika in 3258
Rekcja czasownika mit 5372
Typy zdań podrzędnie złożonych 10292
Rekcja czasownika nach 3716