Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Szyk wyrazów w zdaniu pojedyńczym 9275
Bezokolicznik z zu czy bez zu 13965
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym 7061
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym 5914
Partykuły 5383
Przyimki z celownikiem 4302
Przyimki z biernikiem 4327
Przyimki z dopełniaczem 6824
Przyimki z celownikiem lub biernikiem 7211
Tryb rozkazujący 6193
Zdania okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) 11449
Rekcja rzeczownika an, auf, bei.... 3078
Przymiotniki pochodne 3783
Rekcja czasownika bei 3452
Rekcja czasownika für 3627
Rekcja czasownika gegen 3423
Rekcja czasownika in 3377
Rekcja czasownika mit 5477
Typy zdań podrzędnie złożonych 11089
Rekcja czasownika nach 3831