Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Szyk wyrazów w zdaniu pojedyńczym 8688
Bezokolicznik z zu czy bez zu 12489
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym 6364
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym 5301
Partykuły 4881
Przyimki z celownikiem 4059
Przyimki z biernikiem 4103
Przyimki z dopełniaczem 6198
Przyimki z celownikiem lub biernikiem 6858
Tryb rozkazujący 5807
Zdania okolicznikowe sposobu (der Modalsatz) 10072
Rekcja rzeczownika an, auf, bei.... 2525
Przymiotniki pochodne 3526
Rekcja czasownika bei 3250
Rekcja czasownika für 3425
Rekcja czasownika gegen 3256
Rekcja czasownika in 3192
Rekcja czasownika mit 5310
Typy zdań podrzędnie złożonych 9777
Rekcja czasownika nach 3641