Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Rzeczowniki pochodne - Wilhelm Bula 3848
Przysłówki zaimkowe - Wilhelm Bula 8300
Rekcja czasownika - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4654
Mowa zależna - Wilhelm Bula 12242
Czasownik lassen 7373
Czasowniki nierozdzielnie i rozdzielnie złożone 15487
Czasowniki nierozdzielnie złożone 8116
Czasowniki rozdzielnie złożone 24800
Czasowniki zwrotne 8921
Czasownik - tryb rozkazujący 26301
Rodzaje rzeczowników 3270