Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Rekcja czasownika über 3953
Rekcja czasownika um 3518
Rekcja czasownika von 3176
Rekcja czasownika vor 3389
Rekcja czasownika zu 3579
Rekcje bezpośrednie (bez przyimka) 4778
Czas teraźniejszy 3491
Czas przyszły złożony (Futur I) 3798
Czas Plusquamperfekt 3854
Czas przyszły złożony (Futur II) 3570
Rzeczowniki złożone 3758
Liczba mnoga rzeczowników 4235
Homonimy 4610
Rekcja rzeczownika 8552
Odmiana przymiotnika bez rodzajnika 7581
Stopniowanie przymiotników 7101
Rekcja przymiotnika 6890
Przymiotniki z przyrostkami 5928
Składnia zdania 4383
Zdania współrzednie złożone 3702