Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Rekcja czasownika nach 4177
Rekcja czasownika über 4969
Rekcja czasownika um 4166
Rekcja czasownika von 3665
Rekcja czasownika vor 3869
Rekcja czasownika zu 4112
Rekcje bezpośrednie (bez przyimka) 5676
Czas teraźniejszy 4011
Czas przyszły złożony (Futur I) 4268
Czas Plusquamperfekt 4473
Czas przyszły złożony (Futur II) 4760
Rzeczowniki złożone 4846
Liczba mnoga rzeczowników 4988
Homonimy 5573
Rekcja rzeczownika 10474
Odmiana przymiotnika bez rodzajnika 13681
Stopniowanie przymiotników 8421
Rekcja przymiotnika 9191
Przymiotniki z przyrostkami 7997
Składnia zdania 5146