Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Rekcja czasownika über 4144
Rekcja czasownika um 3650
Rekcja czasownika von 3289
Rekcja czasownika vor 3513
Rekcja czasownika zu 3700
Rekcje bezpośrednie (bez przyimka) 5005
Czas teraźniejszy 3598
Czas przyszły złożony (Futur I) 3905
Czas Plusquamperfekt 3987
Czas przyszły złożony (Futur II) 3881
Rzeczowniki złożone 3888
Liczba mnoga rzeczowników 4385
Homonimy 4766
Rekcja rzeczownika 8982
Odmiana przymiotnika bez rodzajnika 8522
Stopniowanie przymiotników 7315
Rekcja przymiotnika 7384
Przymiotniki z przyrostkami 6361
Składnia zdania 4530
Zdania współrzednie złożone 3859