Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Rekcja czasownika über 3948
Rekcja czasownika um 3517
Rekcja czasownika von 3176
Rekcja czasownika vor 3387
Rekcja czasownika zu 3575
Rekcje bezpośrednie (bez przyimka) 4772
Czas teraźniejszy 3487
Czas przyszły złożony (Futur I) 3797
Czas Plusquamperfekt 3852
Czas przyszły złożony (Futur II) 3568
Rzeczowniki złożone 3757
Liczba mnoga rzeczowników 4233
Homonimy 4610
Rekcja rzeczownika 8542
Odmiana przymiotnika bez rodzajnika 7570
Stopniowanie przymiotników 7098
Rekcja przymiotnika 6886
Przymiotniki z przyrostkami 5922
Składnia zdania 4380
Zdania współrzednie złożone 3701