Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Rekcja czasownika über 4058
Rekcja czasownika um 3609
Rekcja czasownika von 3254
Rekcja czasownika vor 3474
Rekcja czasownika zu 3651
Rekcje bezpośrednie (bez przyimka) 4925
Czas teraźniejszy 3565
Czas przyszły złożony (Futur I) 3869
Czas Plusquamperfekt 3941
Czas przyszły złożony (Futur II) 3736
Rzeczowniki złożone 3850
Liczba mnoga rzeczowników 4331
Homonimy 4714
Rekcja rzeczownika 8803
Odmiana przymiotnika bez rodzajnika 8081
Stopniowanie przymiotników 7228
Rekcja przymiotnika 7171
Przymiotniki z przyrostkami 6165
Składnia zdania 4468
Zdania współrzednie złożone 3795