Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Rekcja czasownika über 4274
Rekcja czasownika um 3723
Rekcja czasownika von 3352
Rekcja czasownika vor 3582
Rekcja czasownika zu 3763
Rekcje bezpośrednie (bez przyimka) 5135
Czas teraźniejszy 3671
Czas przyszły złożony (Futur I) 3972
Czas Plusquamperfekt 4070
Czas przyszły złożony (Futur II) 4046
Rzeczowniki złożone 3955
Liczba mnoga rzeczowników 4461
Homonimy 4890
Rekcja rzeczownika 9173
Odmiana przymiotnika bez rodzajnika 8978
Stopniowanie przymiotników 7453
Rekcja przymiotnika 7616
Przymiotniki z przyrostkami 6579
Składnia zdania 4623
Zdania współrzednie złożone 3942