Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czasowniki rozdzielnie złożone / Trennbare Verben 13445
Odmiana rzeczownika (słaba) 5025
Czas przeszły Perfekt 2756
Odmiana rzeczownika (mocna) 3273
Czasowniki posiłkowe sein, haben, werden / Hilfsverben sein, haben, werden 6349
Czasowniki zwrotne / reflexive Verben 6239
Czasowniki nierozdzielnie złożone (besuchen) 2577
Czasy 3518
Rzeczownik 3773
Odmiana przymiotnika 5165
Zaimek osobowy 6755
Czasownik 3699
Tryb przypuszczający / Konjunktiv I 5730
Tryb przypuszczający warunkowy / Konjunktiv Konditional 6354
Zdania przydawkowe / Relativsätze 25594
Imiesłowy - die Partizipien 5851
Rekcja czasownika an 4976
Rekcja czasownika auf 4155
Rekcja czasownika aus 3820
Tryb przypuszczający / Konjunktiv II 10602