Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czasowniki rozdzielnie złożone / Trennbare Verben 13112
Odmiana rzeczownika (słaba) 4735
Czas przeszły Perfekt 2651
Odmiana rzeczownika (mocna) 3164
Czasowniki posiłkowe sein, haben, werden / Hilfsverben sein, haben, werden 6199
Czasowniki zwrotne / reflexive Verben 6002
Czasowniki nierozdzielnie złożone (besuchen) 2483
Czasy 3443
Rzeczownik 3635
Odmiana przymiotnika 4922
Zaimek osobowy 6279
Czasownik 3612
Tryb przypuszczający / Konjunktiv I 5286
Tryb przypuszczający warunkowy / Konjunktiv Konditional 6103
Zdania przydawkowe / Relativsätze 22431
Imiesłowy - die Partizipien 5606
Rekcja czasownika an 4771
Rekcja czasownika auf 4071
Rekcja czasownika aus 3760
Tryb przypuszczający / Konjunktiv II 9741