Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Rekcja czasownika / Die Rektion des Verbs 7711
Czasowniki rozdzielnie złożone / Trennbare Verben 15246
Odmiana rzeczownika (słaba) 6880
Czas przeszły Perfekt 3388
Odmiana rzeczownika (mocna) 3799
Czasowniki posiłkowe sein, haben, werden / Hilfsverben sein, haben, werden 6998
Czasowniki zwrotne / reflexive Verben 7829
Czasowniki nierozdzielnie złożone (besuchen) 3442
Czasy 4040
Rzeczownik 4804
Odmiana przymiotnika 6884
Zaimek osobowy 8853
Czasownik 4262
Tryb przypuszczający / Konjunktiv I 9240
Tryb przypuszczający warunkowy / Konjunktiv Konditional 8189
Zdania przydawkowe / Relativsätze 43310
Imiesłowy - die Partizipien 7880
Rekcja czasownika an 6187
Rekcja czasownika auf 4725
Rekcja czasownika aus 4274