Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czasowniki rozdzielnie złożone / Trennbare Verben 13782
Odmiana rzeczownika (słaba) 5495
Czas przeszły Perfekt 2881
Odmiana rzeczownika (mocna) 3381
Czasowniki posiłkowe sein, haben, werden / Hilfsverben sein, haben, werden 6527
Czasowniki zwrotne / reflexive Verben 6546
Czasowniki nierozdzielnie złożone (besuchen) 2707
Czasy 3647
Rzeczownik 3954
Odmiana przymiotnika 5535
Zaimek osobowy 7254
Czasownik 3837
Tryb przypuszczający / Konjunktiv I 6379
Tryb przypuszczający warunkowy / Konjunktiv Konditional 6736
Zdania przydawkowe / Relativsätze 30546
Imiesłowy - die Partizipien 6315
Rekcja czasownika an 5235
Rekcja czasownika auf 4313
Rekcja czasownika aus 3929
Tryb przypuszczający / Konjunktiv II 11837