Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czasowniki rozdzielnie złożone / Trennbare Verben 13592
Odmiana rzeczownika (słaba) 5272
Czas przeszły Perfekt 2802
Odmiana rzeczownika (mocna) 3312
Czasowniki posiłkowe sein, haben, werden / Hilfsverben sein, haben, werden 6403
Czasowniki zwrotne / reflexive Verben 6394
Czasowniki nierozdzielnie złożone (besuchen) 2616
Czasy 3577
Rzeczownik 3841
Odmiana przymiotnika 5337
Zaimek osobowy 7017
Czasownik 3740
Tryb przypuszczający / Konjunktiv I 6019
Tryb przypuszczający warunkowy / Konjunktiv Konditional 6519
Zdania przydawkowe / Relativsätze 28115
Imiesłowy - die Partizipien 6065
Rekcja czasownika an 5087
Rekcja czasownika auf 4217
Rekcja czasownika aus 3853
Tryb przypuszczający / Konjunktiv II 11265