Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Czasowniki rozdzielnie złożone / Trennbare Verben 13121
Odmiana rzeczownika (słaba) 4742
Czas przeszły Perfekt 2654
Odmiana rzeczownika (mocna) 3166
Czasowniki posiłkowe sein, haben, werden / Hilfsverben sein, haben, werden 6208
Czasowniki zwrotne / reflexive Verben 6010
Czasowniki nierozdzielnie złożone (besuchen) 2490
Czasy 3446
Rzeczownik 3638
Odmiana przymiotnika 4925
Zaimek osobowy 6291
Czasownik 3614
Tryb przypuszczający / Konjunktiv I 5300
Tryb przypuszczający warunkowy / Konjunktiv Konditional 6113
Zdania przydawkowe / Relativsätze 22523
Imiesłowy - die Partizipien 5610
Rekcja czasownika an 4775
Rekcja czasownika auf 4071
Rekcja czasownika aus 3762
Tryb przypuszczający / Konjunktiv II 9760