Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Przysłówek 3282
Morfologia niemiecka 4542
Reforma 1675
Czasownik bez zu / z zu 6071
Imiesłowy 4408
Czasowniki nieregularne - Perfekt i Imperfekt 7948
Zaimek dzierżawczy - Wilhelm Bula 4233
Wieloznaczność niektórych wyrazów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 3335
Spójnik - Wilhelm Bula 6696
Rodzajnik - Wilhelm Bula 4446
Rekcja rzeczownika - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 7522
Przymiotnik - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4520
Odmiana czasowników posiłkowych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4180
Odmiana czasowników w stronie biernej - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 6307
Nazwy krajów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5087
Lista czasowników modalnych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5294
Bezokolicznik z „zu” - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5665
Zdanie okolicznikowe czasu - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 11510
Zdanie okolicznikowe sposobu - Wilhelm Bula 3821
Rzeczowniki pochodne - Wilhelm Bula 3502