Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Przysłówek 2989
Morfologia niemiecka 4210
Reforma 1524
Czasownik bez zu / z zu 5767
Imiesłowy 4143
Czasowniki nieregularne - Perfekt i Imperfekt 7736
Zaimek dzierżawczy - Wilhelm Bula 4081
Wieloznaczność niektórych wyrazów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 3159
Spójnik - Wilhelm Bula 6149
Rodzajnik - Wilhelm Bula 4194
Rekcja rzeczownika - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 6971
Przymiotnik - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4244
Odmiana czasowników posiłkowych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 3996
Odmiana czasowników w stronie biernej - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5973
Nazwy krajów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4892
Lista czasowników modalnych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5078
Bezokolicznik z „zu” - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5428
Zdanie okolicznikowe czasu - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 9860
Zdanie okolicznikowe sposobu - Wilhelm Bula 3565
Rzeczowniki pochodne - Wilhelm Bula 3300