Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Przysłówek 2992
Morfologia niemiecka 4218
Reforma 1526
Czasownik bez zu / z zu 5772
Imiesłowy 4146
Czasowniki nieregularne - Perfekt i Imperfekt 7737
Zaimek dzierżawczy - Wilhelm Bula 4083
Wieloznaczność niektórych wyrazów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 3160
Spójnik - Wilhelm Bula 6157
Rodzajnik - Wilhelm Bula 4195
Rekcja rzeczownika - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 6975
Przymiotnik - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4249
Odmiana czasowników posiłkowych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 3997
Odmiana czasowników w stronie biernej - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5978
Nazwy krajów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4896
Lista czasowników modalnych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5078
Bezokolicznik z „zu” - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5433
Zdanie okolicznikowe czasu - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 9876
Zdanie okolicznikowe sposobu - Wilhelm Bula 3567
Rzeczowniki pochodne - Wilhelm Bula 3301