Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Przysłówek 3197
Morfologia niemiecka 4437
Reforma 1624
Czasownik bez zu / z zu 5977
Imiesłowy 4317
Czasowniki nieregularne - Perfekt i Imperfekt 7871
Zaimek dzierżawczy - Wilhelm Bula 4186
Wieloznaczność niektórych wyrazów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 3271
Spójnik - Wilhelm Bula 6532
Rodzajnik - Wilhelm Bula 4364
Rekcja rzeczownika - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 7357
Przymiotnik - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4443
Odmiana czasowników posiłkowych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4113
Odmiana czasowników w stronie biernej - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 6196
Nazwy krajów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5021
Lista czasowników modalnych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5202
Bezokolicznik z „zu” - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5574
Zdanie okolicznikowe czasu - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 10930
Zdanie okolicznikowe sposobu - Wilhelm Bula 3739
Rzeczowniki pochodne - Wilhelm Bula 3432