Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Przysłówek 3119
Morfologia niemiecka 4336
Reforma 1587
Czasownik bez zu / z zu 5900
Imiesłowy 4247
Czasowniki nieregularne - Perfekt i Imperfekt 7836
Zaimek dzierżawczy - Wilhelm Bula 4155
Wieloznaczność niektórych wyrazów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 3230
Spójnik - Wilhelm Bula 6345
Rodzajnik - Wilhelm Bula 4309
Rekcja rzeczownika - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 7197
Przymiotnik - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4396
Odmiana czasowników posiłkowych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4076
Odmiana czasowników w stronie biernej - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 6105
Nazwy krajów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4980
Lista czasowników modalnych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5148
Bezokolicznik z „zu” - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5521
Zdanie okolicznikowe czasu - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 10433
Zdanie okolicznikowe sposobu - Wilhelm Bula 3668
Rzeczowniki pochodne - Wilhelm Bula 3375