Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Zdania podrzędne 6823
Przysłówek 4006
Morfologia niemiecka 5164
Reforma 1993
Czasownik bez zu / z zu 6980
Imiesłowy 5196
Czasowniki nieregularne - Perfekt i Imperfekt 8371
Zaimek dzierżawczy - Wilhelm Bula 4492
Wieloznaczność niektórych wyrazów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 3628
Spójnik - Wilhelm Bula 7625
Rodzajnik - Wilhelm Bula 4857
Rekcja rzeczownika - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 8552
Przymiotnik - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4988
Odmiana czasowników posiłkowych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 4464
Odmiana czasowników w stronie biernej - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 6940
Nazwy krajów - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5365
Lista czasowników modalnych - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 5624
Bezokolicznik z „zu” - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 6131
Zdanie okolicznikowe czasu - Wilhelm Bula Wilhelm Bula 16010
Zdanie okolicznikowe sposobu - Wilhelm Bula 4200