Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Zdania współrzednie złożone 4419
Zdania okolicznikowe przyczyny 4377
Zdania dopełnieniowe 7502
Zdania czasowe 9837
Zdania przyzwalające 5114
Zdania przydawkowe 5307
Zdania warunkowe rzeczywiste 5043
Przydawka rozwinięta 9142
Spójniki dwuczłonowe 11096
Zaimki pytające 4323
Deklinacja przymiotnika 5283
Przecinek 4599
Passiversatzformen 5354
Przedrostki 18106
Przypadki - tabelka 6300
Die Partizipialkonstruktion - konstrukcja Partizip 4169
Liczebniki główne 3625
Liczebniki porządkowe 5354
Wymowa 5757
Reguły wymowy 4121