Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Zdania okolicznikowe przyczyny 3830
Zdania dopełnieniowe 5979
Zdania czasowe 5870
Zdania przyzwalające 4319
Zdania przydawkowe 4193
Zdania warunkowe rzeczywiste 3630
Przydawka rozwinięta 7457
Spójniki dwuczłonowe 9395
Zaimki pytające 3652
Deklinacja przymiotnika 4912
Przecinek 3536
Passiversatzformen 4146
Przedrostki 11116
Przypadki - tabelka 5629
Die Partizipialkonstruktion - konstrukcja Partizip 3455
Liczebniki główne 3309
Liczebniki porządkowe 4662
Wymowa 5164
Reguły wymowy 3725
Zdania podrzędne 5666