Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Zdania okolicznikowe przyczyny 3664
Zdania dopełnieniowe 5410
Zdania czasowe 4885
Zdania przyzwalające 4091
Zdania przydawkowe 3986
Zdania warunkowe rzeczywiste 3320
Przydawka rozwinięta 6997
Spójniki dwuczłonowe 8819
Zaimki pytające 3480
Deklinacja przymiotnika 4803
Przecinek 3418
Passiversatzformen 3852
Przedrostki 10151
Przypadki - tabelka 5423
Die Partizipialkonstruktion - konstrukcja Partizip 3316
Liczebniki główne 3210
Liczebniki porządkowe 4485
Wymowa 5021
Reguły wymowy 3624
Zdania podrzędne 5190