Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Zdania okolicznikowe przyczyny 3765
Zdania dopełnieniowe 5739
Zdania czasowe 5420
Zdania przyzwalające 4229
Zdania przydawkowe 4121
Zdania warunkowe rzeczywiste 3500
Przydawka rozwinięta 7216
Spójniki dwuczłonowe 9093
Zaimki pytające 3588
Deklinacja przymiotnika 4877
Przecinek 3492
Passiversatzformen 3991
Przedrostki 10550
Przypadki - tabelka 5553
Die Partizipialkonstruktion - konstrukcja Partizip 3400
Liczebniki główne 3278
Liczebniki porządkowe 4598
Wymowa 5112
Reguły wymowy 3692
Zdania podrzędne 5537