Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Zdania okolicznikowe przyczyny 3929
Zdania dopełnieniowe 6230
Zdania czasowe 6371
Zdania przyzwalające 4437
Zdania przydawkowe 4290
Zdania warunkowe rzeczywiste 3790
Przydawka rozwinięta 7733
Spójniki dwuczłonowe 9737
Zaimki pytające 3743
Deklinacja przymiotnika 4971
Przecinek 3646
Passiversatzformen 4328
Przedrostki 11700
Przypadki - tabelka 5733
Die Partizipialkonstruktion - konstrukcja Partizip 3554
Liczebniki główne 3366
Liczebniki porządkowe 4749
Wymowa 5254
Reguły wymowy 3797
Zdania podrzędne 5797