Gramatyka teoria

Gramatyka -dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia, składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę. Poniżej zamieszczona zostały artykuły dotyczące gramatyki teoretycznej.

Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Zdania okolicznikowe przyczyny 3659
Zdania dopełnieniowe 5403
Zdania czasowe 4876
Zdania przyzwalające 4087
Zdania przydawkowe 3982
Zdania warunkowe rzeczywiste 3317
Przydawka rozwinięta 6988
Spójniki dwuczłonowe 8812
Zaimki pytające 3471
Deklinacja przymiotnika 4801
Przecinek 3415
Passiversatzformen 3848
Przedrostki 10142
Przypadki - tabelka 5421
Die Partizipialkonstruktion - konstrukcja Partizip 3309
Liczebniki główne 3207
Liczebniki porządkowe 4483
Wymowa 5018
Reguły wymowy 3623
Zdania podrzędne 5186